Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Notikusi domes sēde

25.02.2020 0

25. februārī deputāti strādāja kārtējā domes sēde. Darba kārtībā bija 17 jautājumi, attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalījās deputāti Laine Baha, Jānis Pastars un Kārlis Sinka.

Notikusi domes sēde
FOTO: Diāna Goldmane

Pašvaldības izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs deputātus informēja par aktualitātēm pašvaldības darbā un iepirkumiem. Savukārt Reģionālās pašvaldības policijas Iecavas novada nodaļas vadītājs Gundars Dzenis deputātiem prezentēja informāciju par policijas darbu Iecavas novadā laika posmā no 2019. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim (kopumā bijuši 879 izsaukumi) un sniedza ieskatu par šī gada pirmajos mēnešos paveikto. Laikā no 1. janvāra līdz 24. februārim kopumā ir bijuši 263 izsaukumi, no kuriem liela daļa ir bijusi par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu Iecavas teritorijā.

Tuvojoties pavasarim, pašvaldības policija ir sākusi apsekot tos īpašumus novadā, kur iepriekšējos gados ir fiksēta kūlas dedzināšana. Tāpat tiek pievērsta uzmanība tam, kā iedzīvotāji ievēro pašvaldības saistošos noteikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, par nekustamā īpašuma uzturēšanu un par nekustamo īpašumu nosaukumu un norāžu zīmēm.

Iecavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Pārsla Dredžele deputātus iepazīstināja ar bāriņtiesas pārskatu par darbu 2019. gadā. Ar dokumentu var iepazīties mājaslapas sadaļā «Bāriņtiesas darbība».

Apstiprina attīstības plānu

Dome apstiprināja Iecavas Mūzikas un mākslas skolas attīstības plānu 2020.-2022. gadam.

Dokumentā ir noteiktas vairākas prioritātes: nostiprināt skolas kā profesionālas ievirzes kultūrizglītības centra pozīcijas, veicināt skolas popularitāti novadā un ārpus tā; veicināt dzīvotspējīgu, progresīvu skolas attīstību; veicināt izglītojamo piedalīšanos koncertos un konkursos, pilnveidojot uzstāšanās prasmes; profesionālās ievirzes izglītības programmas «Deja» akreditācija un īstenošana; pastāvīgi papildināt skolas instrumentus un aprīkojumu balstoties uz primārajām vajadzībām un budžeta iespējām.

Plāno izmaiņas normatīvajos aktos

Deputāti skatīja saistošo noteikumu «Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.8 «Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Iecavas novadā»» projektu, taču sēdē tas netika apstiprināts. Vairāki deputāti uzskata, ka dokumentā būtu jāveic vairāki labojumi, tādēļ tas tiks atkārtoti skatīts domes komitejās.

Darba kārtībā bija arī jautājums par grozījumu veikšanu apbedīšanas pakalpojumu izcenojumos Iecavas novada kapsētās, taču arī pie šī jautājuma deputāti lēma atgriezties komitejās.

Par finansiālu atbalstu

Dome apstiprināja divas pašvaldības finansiāla atbalsta sniegšanas iespējas: pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātā izglītības iestādē 2020. gadā un privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam (auklei) 2020. gadā.

Pašvaldības finansiālais atbalsts pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātā izglītības iestādē ir paredzēts, lai gadījumā, ja Iecavas novada pirmsskolas izglītības iestādē nav brīvu vietu, bērns var izglītoties privātā izglītības iestādē, kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmu apguvi un īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu.

Pieejamais finansiālais atbalsts:

  • 267,09 eiro mēnesī par vienu Iecavas novada pašvaldības teritorijā deklarētu izglītojamo vecumā no pusotra līdz četru gadu vecumam;
  • 158,59 eiro mēnesī par vienu Iecavas novada pašvaldības teritorijā deklarētu izglītojamo, īstenojot bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei.
  • 80,13 eiro mēnesī par vienu bērnu vecumā no pusotra līdz četru gadu vecumam privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam (auklei), kurš sniedz pilna laika bērnu uzraudzības pakalpojumu.

 

Informācija par visiem sēdes lēmumiem būs pieejama mājaslapas sadaļā Pašvaldība > Domes sēdes.

Diāna Goldmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    25.02.2020
TWITTER
Iecavas novads
09 apr
9.aprīlī dome lēma, ka, valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, Sociālais dienests var piešķirt vienreizēj… https://t.co/cjyKSi6s5U