Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Paziņojums par tarifa projektu

03.04.2020 0

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” izstrādāja un 2020.gada 23.martā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs *
(bez PVN) **

Piedāvātais tarifs
(bez PVN) **

Tarifa palielinājums (%)

Ūdensapgādes pakalpojumi

0,71 EUR/m3

0,76 EUR/m3

 

7,1%

Kanalizācijas pakalpojumi

1,57 EUR/m3

1,86 EUR/m3

18,5%

 

Tarifa izmaiņas ir saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu pieaugumu un tarifu projektā iekļauto Kohēzijas fonda līdzfinensētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā” kredīta pamatsummas atmaksu. 

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”.

Plašāk par priekšlikumu iesniegšanu - šeit.

Juris Jundulis
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» valdes loceklis
Lapas informācija atjaunota:    09.04.2020
TWITTER
Iecavas novads
26 mai
Biļetes var iegādāties Iecavas kultūras nama kasē! https://t.co/NwXmrwCfdT