Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Pašvaldība izsolīs divus nekustamos īpašumus

08.05.2020 0

Iecavas novada dome ir nolēmusi nodot atsavināšanai atklātā izsolē divus nekustamos īpašumus Dzimtmisā.

Iecavas novada pašvaldība nodod atsavināšanai atklātā otrajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu «Dzimtmisas skola», Dzimtmisā, Iecavas novadā, kadastra numurs 4064 003 0052.

Objekts sastāv no zemes vienības 3,4005 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4064 003 0151 un ēkām (būvēm): skolas, kopējā platība 926,4 kv.m, ar kadastra apzīmējumu 4064 003 0052 001, un saimniecības ēkas, kopējā platība 179,00 kv.m, ar kadastra apzīmējumu 4064 003 0052 002.

Izsole notiks 2020. gada 18. jūnijā plkst.15.00 Iecavas novada domes lielajā zālē, 5.stāvā.

Izsoles sākumcena - 68 310,00 EUR, izsoles nodrošinājums - 6831,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, izsoles dalībnieka reģistrācijas maksa - 50,00 EUR.

Reģistrācija izsolei tiek uzsākta pēc informācijas publicēšanas izdevumā «Latvijas Vēstnesis», pieteikšanās termiņš līdz 2020. gada 11. jūnijam plkst.17.00.

Izsoles noteikumi

Reģistrācija izsolei darba dienās darba laikā Iecavas novada pašvaldības administrācijas Administratīvajā nodaļā, Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā, LV-3913. Tālrunis uzziņām 25773328.

-----------------------------------------------------------------------

Iecavas novada pašvaldība nodod atsavināšanai atklātā otrajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu «Altiņi», Dzimtmisā, Iecavas novadā, kadastra numurs 4064 003 0150.

Objekts sastāv no zemes vienības 0,21 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4064 003 0079 un būves ar kadastra apzīmējumu 4064 003 0079 001.

Izsole notiks 2020. gada 18. jūnijā plkst. 14.00 Iecavas novada domes lielajā zālē, 5.stāvā.

Izsoles sākumcena - 16 329,00 EUR, izsoles nodrošinājums - 1632,90 EUR izsoles solis - 100,00 EUR, izsoles dalībnieka reģistrācijas maksa - 50,00 EUR.

Reģistrācija izsolei tiek uzsākta pēc informācijas publicēšanas izdevumā «Latvijas Vēstnesis», pieteikšanās termiņš līdz 2020. gada 11. jūnijam plkst.17.00.

Izsoles noteikumi

Reģistrācija izsolei darba dienās darba laikā Iecavas novada pašvaldības administrācijas Administratīvajā nodaļā, Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā, LV-3913. Tālrunis uzziņām 25773328.

Lapas informācija atjaunota:    08.05.2020
TWITTER
Iecavas novads
09 jūl
❗️Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs Iecavas novada pašvaldības administrācijas 1. stāvā b… https://t.co/z0d6ntLeGn