Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: facebook instagram

Lai iesniegtu investīciju projektus, Iecavai jāsaņem Bauskas pašvaldības saskaņojums

12.05.2020 0

Ministru kabinets (MK) ir apstiprinājis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātos noteikumus “Kārtība un nosacījumi jaunu valsts aizdevumu izsniegšanai ar Covid-19 izplatību saistītās ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai pašvaldībās”.

VARAM Sabiedrisko attiecību nodaļa informē, ka noteikumi paredz sniegt ieguldījumu ekonomikas sildīšanai reģionos, nodrošinot iespēju pašvaldībām saņemt valsts budžetu aizņēmumus ieguldījumiem pēc Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas beigām. Kopējais pašvaldību aizņēmumu palielinājums valsts budžetā ir 150 000 000 eiro.

Pašvaldībām investīciju projekti, kas jāiesniedz VARAM līdz katra mēneša 1.datumam, tiks atbalstīti šādās jomās:

1) pašvaldību ēku energoefektivitātes pasākumi – pārbūve vai atjaunošana. Energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem būs pozitīva ietekme uz pašvaldību budžetiem, jo projektu īstenošanas rezultātā samazināsies pašvaldību ēku uzturēšanas izdevumi;

2) pašvaldības transporta infrastruktūras (ielas, ceļi, veloceliņi, stāvlaukumi, gājēju ietves, viedie risinājumi satiksmes drošībai un organizēšanai u.c. transporta infrastruktūra) attīstībai. Šie ieguldījumi arī uzlabos darba vietu un pakalpojumu sasniedzamību, kas ir īpaši būtiski administratīvi teritoriālās reformas kontekstā;

3) jaunu pašvaldības pakalpojumu sniegšanas veidu attīstībai, ja tiek aizstāts kāds no esošajiem pakalpojumiem ar jaunu bezkontakta vai autonomu risinājumu, kas samazina klātienes saskarsmes nepieciešamību, piemēram, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumi, droša pakalpojumu sniegšana (piemēram, automātiska dezinfekcija, automātiskais apgaismojums, automātiskās durvis u.tml. risinājumi, kas mazina tiešu fizisku kontaktu);

4) atbalsta pasākumiem iedzīvotāju nekustamā īpašuma pievienošanai pie sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja centralizētiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem, lai nodrošinātu, ka tiek turpināta pašvaldību iedzīvotāju mājsaimniecību pieslēgšana pie ūdenssaimniecības tīkliem. Vienlaikus, šāds atbalsts palīdzēs arī sasniegt ES fondu ūdenssaimniecības projektu uzraudzības rādītājus un samazināt risku pašvaldības uzņēmumiem atmaksāt saņemtos ES fondu līdzekļus.

Investīciju projektus var iesniegt pašvaldības, kas administratīvi teritoriālās reformas rezultātā kļūs par novada administratīvo centru: Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Rīgas, Valmieras un Ventspils pilsētas pašvaldība; Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, Bauskas, Cēsu, Dobeles, Gulbenes, Krāslavas, Kuldīgas, Limbažu, Līvānu, Ludzas, Madonas, Ogres, Olaines, Preiļu, Saldus, Siguldas, Smiltenes, Talsu, Tukuma, Valkas, Mārupes, Ķekavas, Salaspils, Ādažu, Saulkrastu, Stopiņu  novada pašvaldība.

Savukārt, pārējās pašvaldības projektus var iesniegt, ja tsā ir saņēmušas saskaņojumu no tās pašvaldības, kas kļūs par novada centru pašvaldību apvienošanas rezultātā pēc 2021. gada pašvaldību vēlēšanām.

Noteikumus paredzēts piemērot pašvaldību investīciju projektiem valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai ar Covid-19 izplatību saistītās ārkārtējās situācijas ietekmes seku mazināšanai. Tiem piesakoties, jāņem vērā, ka investīciju projekta aizņēmuma apmērs nevar būt lielāks par 75% no kopējām izmaksām un pašvaldībām jānodrošina līdzfinansējums, kas nav mazāks par 25%. Tāpat, jābūt izstrādātam tehniskajam projektam būvdarbu gadījumā, bet projekti jāuzsāk 2020. gadā un jārealizē līdz 2021. gada 31. decembrim.

Pašvaldībām investīciju projekti jāiesniedz VARAM līdz katra mēneša 1.datumam, tos izvērtēs MK apstiprināta komisija.

Ministrs Juris Pūce (AP!): “Publiskajā sektorā šogad efektīvi realizēti investīciju projekti nozīmē saglabātas un jaunas darba vietas, atbalstu cilvēku pirktspējai un uzņēmējiem, un galu galā noderīgus ieguvumus apkārtējai videi un mūsdienīgai infrastruktūrai. Tāpat šodienas apstākļi ir iespēja pārskatīt veidu, kā sniedzam pakalpojumus iedzīvotājiem, nodrošinot jaunus un daudz efektīvākus risinājumus, kuru ieguvumi būs jūtami ilgtermiņā.”

Pašvaldības var sniegt nozīmīgu ieguldījumu ekonomiskās situācijas uzlabošanā pēc Covid-19 izraisītās ekonomiskās lejupslīdes, tāpēc būtiski ir sniegt atbalstu to pašvaldību investīciju projektu īstenošanai, kas ir īstenojami šogad un atbalsta uzņēmējus, rada jaunas darba vietas, uzlabo dzīves vidi un pakalpojumu saņemšanas iespējas iedzīvotājiem. 

Lapas informācija atjaunota:    12.05.2020