Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Notikusi Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde

03.06.2020 0

2. jūnijā deputāti klātienē strādāja Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē. Darba kārtībā bija deviņi jautājumi, sēdē nepiedalījās deputāts Kārlis Sinka.

Deputāti iepazinās ar Iecavas novada Attīstības programmas 2013.-2019. gadam uzraudzības darba grupas sagatavoto Uzraudzības ziņojumu par 2019. gadu, kā arī pašvaldības administrācijas būvniecības speciālista Jura Kuzika sagatavoto Iecavas novada sporta skolas «Dartija» projektēšanas uzdevumu ēkas pārbūves dokumentācijas izstrādei.

Notiks vairāki pasākumi

Komiteja atbalstīja biedrības «Velo Iecava» lūgumu atļaut 4. jūlijā rīkot pasākumu «Velo diena Iecavā 2020». Šāds biedrības rīkots pasākums Iecavā notiks jau otro gadu, un tā mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu, popularizēt riteņbraukšanas sportu novadā un organizēt ģimenei draudzīgu pasākumu. Pasākuma ietvaros notiks arī «Iecavas novada čempionāts velosportā», kurā tiks noskaidroti ātrākie velobraucēji Iecavas novadā, un «Veiklības brauciens».

Izskatījuši biedrības «Zemgales kinoloģiskais klubs» iesniegumu, deputāti nolēma atļaut 27. jūnijā suņu apmācības laukumā «Salmiņi» un tam piegulošajā teritorijā rīkot sacensības «Mini Biatlons ar suni’2020».

Top jauni dokumenti

Deputāti lēma virzīt apstiprināšanai domes sēdē Iecavas kultūras nama nolikumu jaunā redakcijā. Tā izstrāde pamatojama ar to, ka esošais dokuments sen nav aktualizēts un neatbilst pašlaik spēkā esošajai dokumentu noformēšanas kārtībai.

Zālītes speciālās pamatskolas direktore Aija Spriņķe deputātiem prezentēja izglītības iestādes attīstības plānu no 2020./2021. līdz 2022./2023. mācību gadam.

No šī gada 1. septembra Zālītes speciālā pamatskola vairs nedrīkstēs īstenot vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (bija plānots, ka septembrī šajā programmā mācības uzsāks astoņi bērni), līdz ar to atbrīvosies telpas pašvaldībai piederošā ēkā Upes ielā 8, Zālītē.

Ēkas Iecavas novada «Brīviņos», kur pašlaik tiek organizēts mācību process izglītojamajiem no 6. līdz 9. klasei un profesionālās izglītības programmas audzēkņiem, uzturēšana pašvaldībai ik gadu izmaksā diezgan dārgi, tādēļ A.Spriņķe rosināja apdomāt iespēju visu mācību procesu organizēt vienā ēkā – Upes ielā 8. Tiesa, lai to varētu darīt, ir nepieciešams izremontēt un skolas administrācijas vajadzībām pielāgot telpas minētās ēkas bēniņos.

Izglītības, kultūras un sporta komiteja lēma attīstības plānu virzīt apstiprināšanai domē, bet jautājumu par telpu remontu uzdot izskatīt Finanšu komitejai. Sēdes laikā direktore gan tika informēta, ka pašvaldības budžetā 2020. gadam līdzekļi šādam mērķim nav paredzēti.

Plāno piešķirt Goda rakstu

Tika atbalstīts pašvaldības izpilddirektora Mārtiņa Veinberga ierosinājums izvirzīt apbalvošanai ar pašvaldības Goda rakstu un naudas balvu bijušo Ziemeļu bibliotēkas vadītāju Dzintru Maračkovsku. Izvirzīšana apbalvojumam saistīta ar to, ka Dz. Maračkovska Ziemeļu bibliotēkas vadītājas amatā nostrādāja 35 gadus, kuru laikā rūpējās par to, lai bibliotēka būtu labā darba kārtībā, vietējie iedzīvotāji un viesi to labprāt apmeklētu; rīkoja izstādes, tikšanās, apkopoja novadpētniecības, vēstures faktus un vietējo iedzīvotāju atmiņu stāstus. Par apbalvošanu vēl lems visi deputāti domes sēdē.

Diāna Goldmane
jaunatnes lietu speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    03.06.2020
TWITTER
Iecavas novads
09 jūl
❗️Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs Iecavas novada pašvaldības administrācijas 1. stāvā b… https://t.co/z0d6ntLeGn