Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Notikusi Attīstības komitejas sēde

05.06.2020 0

4. jūnijā deputāti klātienē strādāja Attīstības komitejas sēdē. Darba kārtībā bija astoņi jautājumi, sēdē nepiedalījās deputāti Arnis Kancāns un Viktors Sidorenkovs.

Tāpat kā Izglītības, kultūras un sporta komiteja, arī Attīstības komiteja iepazinās ar Iecavas novada sporta skolas «Dartija» projektēšanas uzdevumu ēkas pārbūves dokumentācijas izstrādei. Deputāte Laine Baha norādīja, ka dokumentu ir nepieciešams papildināt, precizēt informāciju, lai vēlāk nerastos pārpratumi. Pārējie Attīstības komitejas deputāti tam piekrita un lūdza par dokumentācijas sagatavošanu atbildīgo darba grupu vēlreiz pārskatīt dokumentu un tikai tad virzīt to izskatīšanai pārējās komitejās.

Deputāti uzklausīja Iecavas novada pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļas vadītājas Inetas Bramanes informāciju par Attīstības nodaļas darbu laika posmā no 2020. gada marta līdz 2020. gada maijam un Iecavas novada Attīstības programmas 2013.-2019. gadam Uzraudzības ziņojumu par 2019. gadu.

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

Darba kārtībā bija jautājums par nepieciešamību aktualizēt saistošos noteikumus «Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Iecavas novadā». Pēc plašām diskusijām par esošajām problēmām, atkritumu šķirošanas iespēju trūkumu novadā, negodprātīgiem iedzīvotājiem un iespējamajiem risinājumiem, deputāti secināja, ka ar dažu izmaiņu veikšanu esošajā dokumentā būs par maz. Tādēļ viņi lēma rosināt domei veidot darba grupu, kuras uzdevums būtu no jauna izstrādāt saistošos noteikumus, ar kuru palīdzību sadzīves atkritumu apsaimniekošanas apstākļus novadā varētu uzlabot.

Par daudzfunkcionālo sporta laukumu

Pašlaik notiek projekta «Daudzfunkcionāla sporta laukuma izveide Iecavas novadā» īstenošana. Tā ietvaros pašvaldības budžetā 2020. gadam ir ieplānoti līdzekļi līniju vilcēja, florbola un hokeja vārtu iegādei. Pārvietojami basketbola grozi, kurus varētu izvietot laukumā, pašvaldības īpašumā jau ir.

Projekta mērķis ir izveidot laukumu, kuru iedzīvotāji varētu izmantot visa gada garumā, tādēļ ir aktualizējies jautājums par to, kāds pielietojums laukumam varētu būt ziemā. Laika gaitā ir pierādījies, ka iedzīvotāji un novada viesi ir iecienījuši slidošanu un hokeja sportu. Lai saprastu, vai ieceri par laukuma aprīkošanu ar hokeja bortiem, saldēšanas iekārtu un ielu apgaismojumu šogad varētu īstenot, deputāti lūdza pašvaldības speciālistiem sagatavot un Finanšu komitejai iesniegt aptuvenas inventāra iegādes izmaksas.

Diāna Goldmane
jaunatnes lietu speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    04.06.2020
TWITTER
Iecavas novads
09 jūl
❗️Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs Iecavas novada pašvaldības administrācijas 1. stāvā b… https://t.co/z0d6ntLeGn