Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: twitter facebook instagram

Četru projektu īstenošanai plānots ņemt aizdevumu

29.06.2020 0

12. maijā Ministru kabinets pieņēma noteikumus par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību. Iecavas novada pašvaldība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM), pēc saskaņošanas ar Bauskas novada pašvaldību, iesniegusi četrus investīciju projektus.

Ņemot vērā, ka pašvaldībā ir izstrādāti tehniskie projekti vairākiem pašvaldības transporta infrastruktūras attīstības investīciju projektiem, 9. jūnijā domes ārkārtas sēdē deputāti lēma, ka aizdevumu varētu lūgt četriem projektiem.

Projekts «Baldones ielas gājēju celiņa atjaunošana» paredz Baldones ielas gājēju celiņa atjaunošanu 1458 m2 platībā, nomainot apmales un segumu, esošo telekomunikāciju aku regulēšanu, trīs jaunu nobrauktuvju izbūvi un esošo nobrauktuvju atjaunošanu. Kopējās būvdarbu izmaksas ir 96 348,94 eiro (ar PVN).

Projekts «Zemgales ielas pārbūve posmā no Rīgas ielas līdz Dārza ielai un Tirgus ielas pārbūve posmā no Skolas ielas līdz Zemgales ielai» paredz virszemes ūdeņu novadīšanas sistēmas izbūvi, ielu seguma rekonstrukciju 0,396 km garumā, gājēju ietvju, automašīnu stāvlaukuma Tirgus ielā un ātrumvaļņa Zemgales ielā izbūvi.  Plānotās kopējās projekta izmaksas ir 429 892,48 eiro (ar PVN).

Projekta «Autoceļa «A7-Papardes-Gāršas-Spītes-Podāzeļi» pārbūve 1.kārta» ietvaros plānota grants ceļa seguma atjaunošana 1,5 km garumā (posmā A7-Gāršas). Projekta kopējās izmaksas: 169 068,21 eiro (ar PVN).

Projekts «Lauku ielas pārbūve posmā no Lauku ielas un Baldones ielas krustojuma līdz Iecavas vidusskolas iebrauktuvei» paredz gājēju infrastruktūras un lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūvi, asfaltbetona seguma atjaunošanu 0,294 km garumā, gājēju ietves un apgaismotas gājēju pārejas izbūvi. Plānotās kopējās izmaksas ir 168 179,87 eiro (ar PVN).

Ja VARAM lems pozitīvi, Iecavas novada dome ņems aizņēmumu Valsts kasē, nodrošinot pašvaldības budžeta līdzfinansējumu ne mazāk kā 25 procentu apmērā.

Diāna Goldmane
Lapas informācija atjaunota:    29.06.2020