Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Domes komitejās

08.07.2020 0

Šonedēļ notikušas divas domes pastāvīgo komiteju sēdes - Izglītības, kultūras un sporta komiteja 7. jūlijā un Attīstības komiteja 8. jūlijā.

Notiks dažādi pasākumi 

Sporta klubs “Drostalas” šovasar vēlas organizēt vairākas sacensības. 25. jūlijā plānotas “Treniņsacensības konkūrā”, 1. augustā notiks sacensības “Drostalu vasara iejādē 2020”, savukārt 23. augustā - “Drostalu kauss konkūrā 2020”.

Biedrība “Zemgales kinoloģiskais klubs” 1. augustā Zorģu mototrasē “Latsvilla” plāno organizēt kinoloģisko pasākumu Zemgales kinoloģiskā kluba suņu biatlona sacensības - II Latvijas čempionāts. 

Biedrība „Tūrisma un orientēšanās sporta klubs EkoO” šogad rīko pirmo sporta sacensību seriālu “O-Upmale”. Sacensības notiek 14 kārtās no jūnija līdz septembrim. Viens no sacensību posmiem 11. augustā ieplānots Iecavas novada teritorijā. 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas deputāti atļāva šo pasākumu organizēšanu.

Sagatavots darba uzdevums Iecavas parka attīstības koncepcijas izstrādei

Lai turpmāka parka attīstība notiktu plānveidīgi, pievēršot uzmanību vēsturiskā parka vērtību saglabāšanai, nepieciešams izstrādāt parka teritorijas attīstības plānošanas dokumentu. 

Darba grupa ir sagatavojusi darba uzdevumu šāda dokumenta izveidei. Darba grupas pārstāvis Kārlis Sinka komitejai skaidroja, ka koncepcijai būtu jāsniedz redzējums par parka pastāvēšanu ilgtermiņā – 20 līdz 50 gadus ilgā laika posmā. Svarīgi ir ņemt vērā esošās problēmas, proti, nepieciešams atjaunot parka koku stādījumus, jāpārskata transporta, riteņbraucēju un gājēju plūsmas organizācija, stāvvietu pieejamība, parka lietderīga izmantošana atpūtas vajadzībām. Tāpat būtiski ir saglabāt parka vēsturisko vērtību un unikalitāti. Eksperti atzīst, ka parks kopumā ir maz pārveidots un atzīstams par vienu no izcilākajiem angļu stila parkiem Latvijā. 

Jautājumu skatīja gan Izglītības, kultūras un sporta komiteja, gan Attīstības komiteja. 

Sagatavotas izmaiņas noteikumos par atkritumu apsaimniekošanu

Lai uzlabotu atkritumu apsaimniekošanas jomu Iecavas novadā, šā gada jūnijā tika izveidota darba grupa, kuras sastāvā ir pašvaldības administrācijas, SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” un Reģionālās pašvaldības policijas Iecavas novada nodaļas pārstāvji. Darba grupa, ņemot vērā līdzšinējo pieredzi un apzinot problēmas, kas apgrūtina sistēmas veiksmīgu darbību, ir veikusi izmaiņas saistošajos noteikumos. Noteikumu projekts tika prezentēts Attīstības komitejas deputātiem. 

Līdzšinējie saistošie noteikumi “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Iecavas novadā” pieņemti 2011. gadā, tādēļ tos nepieciešams aktualizēt atbilstoši izmaiņām Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos.

Noteikumi tiks skatīti arī 14. jūlija Finanšu komitejas sēdē.

Lelde Podniece-Jostmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    08.07.2020
TWITTER
Iecavas novads
07 aug
Šodien Iecavu apmeklē pašvaldību izpilddirektori no visas Latvijas! Dienas pirmajā daļā notiek Pašvaldību savienība… https://t.co/ZZYdOZuq0o