Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Notikusi Finanšu komitejas sēde

15.07.2020 0

14. jūlijā notika kārtējā Finanšu komitejas sēdē, kurā skatīti jautājumi par izmaiņām pašvaldības iestāžu budžetā un papildu finansējuma piešķiršanu. Sēdē nepiedalījās deputāts Viktors Sidorenkovs.

Plāno uzstādīt papildu videonovērošanas kameras

Lai uzlabotu iedzīvotāju drošību un sekmētu materiālo vērtību saglabāšanu, vairākās vietās Iecavā plānots izvietot videonovērošanas kameras. Komiteja atbalstīja finansējuma piešķiršanu 12 705 eiro apmērā videonovērošanas kameru iegādei un uzstādīšanai. 

Atbalsta papildu līdzekļu piešķiršanu rotaļu iekārtu iegādei

Rūpējoties par ģimenēm draudzīgas vides veidošanu, pašvaldība pakāpeniski ierīko bērnu rotaļu laukumus dažādās novada vietās. 2020. gada budžetā šim mērķim tika atvēlēti gan pašvaldības līdzekļi, gan valsts budžeta līdzekļi, kas iegūti konkursā “Ģimenei draudzīga pašvaldība”, gan projekta finansējums. 

Konkursā iegūtā naudas balva 14 000 eiro apmērā tika novirzīta rotaļu laukumu ierīkošanai Iecavas novada apdzīvotajās vietās – Zālītē, Dimzukalnā, Grāfa laukumā. Tāpat rotaļu laukumu izveidei tika izlietoti teju 27,5 tūkstoši eiro no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Lai Grāfa laukumā varētu uzstādīt piecas plānotās rotaļu iekārtas, deputāti atbalstīja papildu 10 000 eiro piešķiršanu divu rotaļu iekārtu iegādei.

Pirmās trīs rotaļu iekārtas – karuseli, šūpoles, aktivitāšu kompleksu ar kāpšanas sienu, slidkalniņu, līšanas tuneli un citiem elementiem, Grāfa laukumā plānots uzstādīt tuvākajā laikā. 

Sagatavotas izmaiņas saistošajos noteikumos par atkritumu apsaimniekošanu

Lai uzlabotu atkritumu apsaimniekošanas jomu Iecavas novadā, šā gada jūnijā tika izveidota darba grupa. Tā, ņemot vērā līdzšinējo pieredzi un apzinot problēmas, kas apgrūtina sistēmas veiksmīgu darbību, ir veikusi izmaiņas saistošajos noteikumos.

Līdzšinējie saistošie noteikumi “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Iecavas novadā” pieņemti 2011. gadā, tādēļ tos nepieciešams aktualizēt atbilstoši izmaiņām Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos. 

Grozījumi normatīvajā aktā tiks skatīti nākamajā domes sēdē, kas notiks 28. jūlijā.

Vērtē pašvaldības iestāžu budžeta izpildi

Lai sekmētu budžeta līdzekļu efektīvu izmantošanu, deputāti skatīja Iecavas novada pašvaldības iestāžu budžeta izpildes datus par pirmo pusgadu. Šāda budžeta izpildes analīze palīdz saprast, kā pēc iespējas efektīvāk plānot katras iestādes izdevumus un kā sastādīt nākamā gada budžetu, izmantojot visus novadam pieejamos līdzekļus.

 

Lelde Podniece-Jostmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    15.07.2020
TWITTER
Iecavas novads
07 aug
Šodien Iecavu apmeklē pašvaldību izpilddirektori no visas Latvijas! Dienas pirmajā daļā notiek Pašvaldību savienība… https://t.co/ZZYdOZuq0o