Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Domes deputātu sēdes un apmeklētāju pieņemšana augustā

30.07.2020 0

Ieskaties, lai zinātu, kuros datumos tiks gaidīti apmeklētāji.

Katru pirmdienu
plkst. 8-12 pieņem pašvaldības administrācijas izpilddirektors
M. Veinbergs (izņemot 3. augustu)
plkst. 14-18 pieņem domes priekšsēdētājs A. Mačeks

Katru trešdienu
plkst. 9-12 pieņem pašvaldības administrācijas izpilddirektora vietnieks N. Vāvers
plkst. 8.30-12.30 un 17-19 pieņem būvinspektors K. Alksnītis (trešdienās plkst. 13.30-17 un piektdienās - telefoniski vienojoties
pa tālr. 27867182)

Otrdien, 4. augustā,
plkst. 8.00 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
plkst. 10-11 pieņem deputāte S. Lineja

Trešdien, 5. augustā,
plkst. 8.00 Attīstības komitejas sēde

Pirmdien, 10. augustā,
plkst. 9.30-12 pieņem arhitekte D. Putna
plkst. 18-19 telefoniski pieņem deputāts V. Sidorenkovs (26564987)

Otrdien, 11. augustā,
plkst. 8.00 Finanšu komitejas sēde

Trešdien, 12. augustā,
plkst. 13-14 pieņem deputāts S. Pašukovs
plkst. 16-18 pieņem Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītājs J. Krievs

Otrdien, 18. augustā,
plkst. 8.30 Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde
plkst. 10-11 pieņem Veselības un sociālo jautājumu komitejas vadītājs J. Siugalis un deputāts V. Gailums

Pirmdien, 24. augustā,
plkst. 18-19 pieņem Attīstības komitejas vadītājs J. Ludriķis, deputāti S. Karelis, A. Kancāns, K. Sinka, A. Grundmanis un L. Baha

Otrdien, 25. augustā,
plkst. 8.30 domes sēde
plkst. 13.30-17 pieņem arhitekte E. Arāja

Bez noteikta laika norādes telefoniski pieņem deputāts A. Avots (29547410)

Lapas informācija atjaunota:    30.07.2020
TWITTER
Iecavas novads
02 nov
Just posted a photo https://t.co/ZKmxoXmBmL