Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Upes ielas remonta laikā radušos defektus būvnieki novērsīs nākamgad

08.09.2020 0

Augusta beigās pašvaldības speciālisti vērtēja paveikto darbu kvalitāti trīs objektos - automašīnu stāvlaukums pie Sila kapiem un Upes iela (Iecavā), un Ielejas iela (Dimzukalnā). Darbus veica SIA “GP Holding”.

Apsekojot Upes ielu, kur veikta ceļa seguma virsmas apstrāde, pašvaldības speciālisti konstatēja virkni nepilnību:
1. pēc minerālmateriāla uzklāšanas uz asfalta seguma virsmas līdz pat seguma notīrīšanai notika intensīva brauktuves putēšana. Par putēšanu pašvaldībā nemitīgi saņemtas iedzīvotāju sūdzības. Putēšana ir novērojama arī tagad, kad pēc lietus nožūst brauktuves virsma;
2. pēc seguma notīrīšanas šķembu seguma mozaīkā ir saglabājusies blīva dolomīta putekļu kārta, kas ir pielipusi saistvielai (bitumena materiālam);
3. uz brauktuves ir vērojami sīkšķembu klājuma sabiezējumi, kā arī atsevišķi laukumi ar retinātu šķembu kārtu;
4. uz brauktuves uzklātā sīkšķembu kārta vairākos ielas posmos ir dažādos toņos;
5. uz brauktuves uzklātās sīkšķembas vēl joprojām atdalās no brauktuves virsmas.
 
Konstatēto nepilnību novēršana šogad nav lietderīga, jo to kavē šķembu segumam pielipušie dolomīta putekļi, tādēļ panākta vienošanās ar būvnieku par defektu novēršanas veidu un laiku lemt nākamgad. Objekta pieņemšana plānota līdz 2021. gada 15. maijam. Atbilstoši līguma nosacījumiem pašvaldība par nekvalitatīvi paveiktajiem darbiem ieturējusi samaksu 25 055,10 eiro (bez PVN) apmērā. 
 
Savukārt asfalta izbūve Ielejas ielā un automašīnu stāvlaukumā pie Sila kapiem veikta kvalitatīvi un pašvaldība neiebilst pret šo objektu nodošanu ekspluatācijā.
 
Lelde Podniece-Jostmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    08.09.2020
TWITTER
Iecavas novads
30 okt
Novembrī grupu vingrošanas nodarbībās varēs piedalīties attālināti! #IEcavasnovads #IEkustina https://t.co/mdvV0F3fIj