Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: twitter facebook instagram

Komitejas izvirza nākamā gada prioritāros projektus

09.09.2020 0

8. septembrī notika kārtējā Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde, savukārt 9. septembrī – Attīstības komitejas sēde. Deputāti skatīja jautājumu par Iecavas novada pašvaldības prioritārajiem investīciju projektiem 2021. gadā. 

Ņemot vērā pašvaldības budžeta izpildītāju iesniegtos īstenojamos projektus un Iecavas novada attīstības programmu, pēc plašām diskusijām Izglītības, kultūras un sporta komitejas deputāti par 2021. gada prioritārajiem investīciju projektiem izvirzīja:
• Iecavas vidusskolas ēdināšanas korpusa paplašināšanu un aktu zāles jaunbūvi;
• Iecavas pamatskolas sporta zāles izbūvi;
• Iecavas parka koncepcijas izstrādi;
• Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveidi Baldones ielā 65 (I kārta);
• Dievdārziņa pastaigu takas pārbūvi.
 
Attīstības komiteja par 2021. gada prioritārajiem investīciju projektiem noteica:
• Iecavas pamatskolas sporta zāles izbūvi;
• Iecavas vidusskolas ēdināšanas korpusa paplašināšanu un aktu zāles jaunbūvi;
• Sila ielas gājēju ceļa būvprojekta izstrādi, gājēju ceļa izbūvi;
• Pašvaldības ielu asfalta seguma atjaunošanu;
• Iecavas parka koncepcijas izstrādi;
• Iecavas tirgus laukuma teritorijas attīstības koncepcijas izstrādi.
Lelde Podniece-Jostmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    09.09.2020