Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Sniedz skaidrojumu par būvdarbiem

16.09.2020 1

Finanšu komitejas un Attīstības komitejas deputāti 9. septembra sēdē iepazinās ar Iecavas novada pašvaldības izpilddirektora Mārtiņa Veinberga sagatavoto pārskatu par aktuālo būvdarbu, iepirkumu norisi un uzklausīja viņa skaidrojumus.

 

Sniedz skaidrojumu par būvdarbiem
FOTO: Beata Logina

Divi vērienīgākie projekti, ko šogad īsteno Iecavā, ir ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība un siltumtīklu pārbūve, kuru pasūtītāji attiecīgi ir SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» un SIA «Iecavas siltums».

Izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs uzsver, ka pašvaldība savu iespēju robežās seko līdzi darbu izpildei, jo šo projektu ietvaros uzlaboto pakalpojumu kvalitāte ir būtiska iecavnieku labklājībai. Jāatzīst, ka darbu izpilde pagaidām kavējas, tāpat saņemtas iedzīvotāju sūdzības par paveiktā kvalitāti.

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» vadītājs Juris Jundulis atklāj, ka ūdenssaimniecības projekta darbi sadalīti septiņos posmos, pagaidām no tiem paveikti divi - daļa no Zemgales ielas un Rūpniecības ielas.

Pašvaldība aicinājusi būvniekus pārskatīt darbu organizāciju. Līdz šim novērots, ka vairākās ielās darbi tiek veikti vienlaikus, proti, ieraktas komunikācijas, bet brauktuves līdz galam netiek sakārtotas. Par to nemierā ir arī iedzīvotāji.

Saņemtas vairāku iecavnieku iebildes par Dzirnavu ielas platumu pēc būvdarbiem. Brauktuves platums nav samazināts, bet darbi uz ielas vēl nav pabeigti - atlicis uzbērt ceļa nomales.

Pārbaudot darbu izpildi, Baldones ielas seguma kvalitāte atzīta par nepietiekamu, tādēļ būvniekiem uzdots novērst nepilnības, lai ielu varētu nodot ekspluatācijā.

Jāpiemin, ka ielām, kuras skar ūdenssaimniecības projekts, tiek veikta atjaunošana pēc būvdarbiem, nevis pārbūve. Tas nozīmē, ka būvnieki atjauno asfalta segumu vietās, kur notiek ūdensvada vai kanalizācijas tīklu izbūve, nevis visas ielas platumā. Vairākās vietās, vienojoties ar būvnieku, par papildu samaksu tiek atjaunots ielas segums visā platumā. Taču jārēķinās, ka pilnīga aina atklāsies pēc projekta realizācijas, tādēļ nākamgad dome varētu lemt par līdzekļu piešķiršanu Iecavas ielu seguma atjaunošanai, kur tas būs nepieciešams.

Siltumtīklu pārbūves projektā darbi pēc pārtraukuma ir atsākušies. Lai siltumtrasi varētu uzskatīt par izbūvētu, jāpabeidz Iecavas upes šķērsojums. Kavējas šķeldas katla uzstādīšana katlu mājā Grāfa laukumā 5. Būvnieki gan sola, ka problēmas ar apkures sezonas uzsākšanu nebūs. Līdz katla uzstādīšanai siltumu «Dartijas» mikrorajona iedzīvotajiem piegādās no Iecavas centra katlu mājas.

Lai arī pašvaldība, saņemot iedzīvotāju jautājumus un sūdzības par šo projektu realizāciju, cenšas pēc iespējas ātrāk reaģēt, aicinām iedzīvotājus neskaidrību gadījumā sazināties ar projektu pasūtītājiem SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» un SIA «Iecavas siltums». Tādējādi saziņa notiks nepastarpināti un operatīvi.

Darbi turpinās arī pašvaldības pasūtītajos projektos. Turpinās Baldones ielas gājēju celiņa atjaunošana. Vēl šogad tiks veikta nobrauktuvju izbūve Bērzu ielai un Vītolu ielai.

 

IECAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BŪVDARBU / PIEGĀŽU / PROJEKTĒŠANAS PLĀNS un IZPILDE 2020. GADAM

Nr.p.k. Veicamais darbs Termiņš
1. Rotaļu laukuma ierīkošana starp daudzdzīvokļu ēkām (LEADER projekts) PABEIGTS
2. Daudzfunkcionālā sporta laukuma izbūve (LEADER) PABEIGTS
3. Pirmsskolas izglītības iestādes «Dartija» teritorijas labiekārtošanas 2. kārta Pabeigts, būvvaldē jānodod ekspluatācijā
4. Bērnu rotaļu iekārtu piegāde un uzstādīšana (Dimzukalnā un Zālītē) PABEIGTS
5. Ēkas jumta Skolas ielā 21 Iecavā
pārbūves būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un pārbūve
Projektēšana pabeigta, izsludināts iepirkums būvdarbiem, termiņš - četri mēneši
6. Ceļa Spītes–Gāršas–Papardes pārbūves  III kārta Būvdarbi pabeigti, iesniegts būvvaldē nodošanai ekspluatācijā
7. Ceļa Spītes–Gāršas–Papardes pārbūves I kārta Noslēgts būvdarbu līgums, tiek gatavota dokumentācija būvatļaujai
8. Zemgales ielas pārbūve posmā no Dārza ielas līdz Tirgus ielai un Tirgus ielas pārbūve posmā no Skolas ielas līdz Zemgales ielai Noslēgts būvdarbu līgums, tiek gatavota dokumentācija būvatļaujai
9. Lauku ielas pārbūve Būvdarbi pabeigti, iesniegts būvvaldē nodošanai ekspluatācijā
10. Baldones ielas gājēju ietves pārbūve 20.10.2020.
11. Ēkas Baldones ielā 65 projektēšana 02.01.2021.
12. Remontdarbi Iecavas vidusskolā, Iecavas pamatskolā un Zālītes speciālajā pamatskolā PABEIGTS
13. Ielu apgaismojuma projektēšana un izbūve Pārupes ielā Iecavā Tiek izstrādāts būvprojekts
14. Asfalta seguma izbūve Ielejas ielā Dimzukalnā un automašīnu stāvlaukumā pie Sila kapiem un ceļa seguma virsmas apstrāde Upes ielā Iecavā Dimzukalnā un stāvlaukumā pabeigts, Upes ielā nav pieņemts, plānots 05.2021. precizēt termiņu defektu likvidēšanai
15. Asfalta seguma izbūve Pārupes ielā un Dārza ielas pagalmā Noslēgts būvdarbu līgums, termiņš 31.10.2020.
16. Būvprojekta izstrāde Iecavas novada sporta skolas «Dartija» pārbūvei Būs iepirkums
17. Bērnu rotaļu laukuma izveide Grāfa laukumā Iecavā Vēl divas iekārtas
jāuzstāda līdz 30.09.2020.
18. Būvprojekta izstrāde Sila ielas gājēju trotuāra izbūvei Jāpieprasa tehniskie noteikumi
19. Iecavas Brīvības pieminekļa teritorijas pārbūve (LEADER) 28.09.2020.
20. Sila kapu žoga izbūve (projekts «Digitālā kapsēta», LAT-LIT) Kopā ar AS «Latvijas valsts meži» jāprecizē robežas
21. Iecavas novada kapu digitalizācija (projekts «Digitālā kapsēta», LAT-LIT) Līgums noslēgts
22. Skeitparka 1. kārtas izbūve (projekts «Attīstības paātrinātājs», LAT-LIT) Tiek gatavots iepirkums
23. Videokameru tīkla paplašināšana, ātruma radaru piegāde un uzstādīšana, aprīkojuma piegāde (projekts «Droša skola», LAT-LIT) Tiek gatavots iepirkums
24. Stāvlaukums pie ūdenstorņa
Tirgus ielā Iecavā
PABEIGTS
25. Ūdenssaimniecības projekts Notiek būvdarbi
26. Siltumtīklu pārbūve,
esošā siltumavota pārbūve
Notiek būvdarbi
27. Tāmes sastādīšana iebrauktuvei Baldones 6 un 8 Iecavā  
28. Tāmju sastādīšana nākamā gada budžetam iestādēm
(Iecavas vidusskola, pamatskola, Zālītes pamatskola)
 
29. Sila kapu kapličas jumta remonts Būvdarbi pabeigti
30. Gājēju tiltiņa pār Iecavas upi Iecavas parkā periodiskā uzturēšana Būvdarbi pabeigti
31. Reklāmas stenda izgaismošana Rīgas ielā; gaismekļu nomaiņa domes pagalma bērnu laukumā Būvdarbi pabeigti
32. Apgaismojuma rekonstrukcija Rosmē Būvdarbi pabeigti
33. Apgaismojuma rekonstrukcija pie sporta skolas «Dartija» Notiek būvdarbi
34. Apgaismojuma izbūve Zemgales ielā Iecavā Būvdarbi tiks veikti kopā ar Zemgales ielas rekonstrukciju
35. Apgaismojuma izbūve Vēju un Zemgales ielā Iecavā Līgums noslēgts, notiks būvdarbi
36. Apgaismojuma rekonstrukcija Vītolu ielā Iecavā Līgums noslēgts, notiks būvdarbi
37. Esošo lietus kanalizācijas tīklu remonts, uzturēšana 31.12.2020.
38. Nožogojuma pārbūve Iecavas stadionā Būvdarbi pabeigti
39. Sporta skolas «Dartija» lietus kanalizācijas cauruļvadu remonts Būvdarbi pabeigti
40. Upes ielas gaismekļu nomaiņa Notiek būvdarbi
41. Žoga ierīkošana pamatskolas teritorijā bērnudārza grupai PABEIGTS
42. Dievdārziņa koka laipu demontāža PABEIGTS
43. Iepirkums ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanai Iecavas novadā Tiek gatavots
44. Iepirkums ēdināšanas ārpakalpojumam vidusskolā un pārtikas piegādei citām izglītības iestādēm Tiek gatavots

 

Lelde Podniece-Jostmane

Komentāri - 1

  • 16.09.2020 18:18
    Māris Kazāks
    par dzirnavu ielu.... tas, ka tuvāk poliklīnikai saglabājies vecais platums tāds nieks vien ir.... iedzīvotāji nepareizi mēra un nepareizi skatās... ja nav samazināts platums, tad nav... :D
Autorizējies, lai komentētu, izmantojot:
Lapas informācija atjaunota:    16.09.2020
TWITTER
Iecavas novads
23 okt
‼️Apstiprināti jauni DzKS ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi! No 1.decembra ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs… https://t.co/EcxIXWWbWE