Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Notikusi kārtējā Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde

17.09.2020 0

Veselības un sociālo jautājumu komiteja 15.septembra sēdē ieteica precizējumus Iecavas novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam stratēģiskās daļas Investīciju un projektu plānā.
 

Notikusi kārtējā Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde
FOTO: Beata Logina

Tāpat kā kolēģi citās komitejās, deputāti sprieda par prioritārajiem investīciju projektiem 2021. gadam. Komiteja izvirzīja piecas prioritātes:

  1. Iecavas vidusskolas ēdināšanas korpusa paplašināšanu un aktu zāles jaunbūvi;
  2. Iecavas pamatskolas sporta zāles būvniecību;
  3. Sila ielas gājēju ceļa būvprojekta izstrādi, gājēju ceļa izbūvi;
  4. daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveidi Baldones ielā 65 (I kārtu);
  5. novada ielu asfalta seguma atjaunošanu.

Kad būs apkopotas visu komiteju izvirzītās prioritātes, dome apstiprinās novada kopējos prioritāros investīciju projektus nākamajam gadam.


Par šī gada aktualitātēm Iecavas novada bāriņtiesas darbā pastāstīja bāriņtiesas priekšsēdētāja Pārsla Dredžele. Covid-19 ierobežojumu dēļ pēdējos mēnešos darbs noritējis citādi, tomēr skatītas gan vairākas aizbildnības, gan aizgādības tiesību lietas, notikusi aizgādņu maiņa u. c. Šobrīd ārpusģimenes aprūpē atrodas 34 bērni: trīs bērni audžuģimenēs, četri institūcijā un 27 aizbildnībā. Novadā ir palikusi  tikai viena audžuģimene. Lai veicinātu audžuģimeņu, aizbildņu un adoptētāju kustību, 30. septembrī domē notiks tematisks sarunu vakars, ko organizē Ģimeņu atbalsta centrs ''Dūja''.

Kā ierasts, novada Sociālā dienesta vadītāja Sigma Strautmale deputātus informēja par aktualitātēm iestādes darbā, sociālā budžeta izpildi un nepieciešamajiem budžeta grozījumiem.

Beata Logina
Lapas informācija atjaunota:    17.09.2020
TWITTER
Iecavas novads
23 okt
‼️Apstiprināti jauni DzKS ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi! No 1.decembra ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs… https://t.co/EcxIXWWbWE