Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Rosmē – nepilns desmits interesentu

18.09.2020 0

Trešdienas, 16. septembra, vakarā ar iedzīvotājiem Rosmes bibliotēkā tikās Iecavas novada domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks, pašvaldības administrācijas izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs, Reģionālās pašvaldības policijas Iecavas novada nodaļas priekšnieks Gundars Dzenis un SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» vadītājs Juris Jundulis.

Rosmē – nepilns desmits interesentu
FOTO: Beata Logina

Domes priekšsēdētājs informēja par aktualitātēm saistībā ar administratīvi teritoriālās reformas ieviešanu un Rail Baltica dzelzceļa projektēšanu. No 21. septembra Pierīgā un Zemgalē, tostarp Iecavas novadā, risināsies saskaņotas militārās mācības «Namejs 2020», tāpēc A. Mačeks aicināja iedzīvotājus nesatraukties, redzot militārās tehnikas un militārpersonu intensīvu pārvietošanos.

Rosmenieki atzinīgi novērtēja pašvaldības ieguldījumu ielu apgaismojuma uzlabošanā, un priekšsēdētājs sacīja, ka arī turpmāk plānots iespēju robežās pakāpeniski ierīkot efektīvākus LED gaismekļus.

Sanāksmes dalībnieku vidū raisījās diskusijas par ūdens kvalitāti ciemā. Izskanēja sūdzības, ka tas ir rūsains. Problēmas risinājums, lai gan ne lēts, ir biežāka filtru nomaiņa. Diemžēl pat pēc atdzelžošanas stacijas nav iespējams garantēt, ka patērētāji ūdeni saņems bez rūsas, ja tas plūst pa novecojušām, sarūsējušām caurulēm, skaidroja J. Jundulis. Tāpat tika runāts par iespējām efektīvāk apsaimniekot atkritumus un novietot individuālos konteinerus pie saviem īpašumiem.

Klātesošie interesējās, cik dārgi izmaksā ceļa apstrāde pret putēšanu. Īpaši tad, kad koplietošanas ceļus izmanto smagie transportlīdzekļi, iedzīvotājiem putekļi sagādā lielas raizes. M. Veinbergs skaidroja, ka pašlaik šim mērķim piešķirtā finansējuma pietiek, lai problemātiskos ceļa posmus novada teritorijā atputekļotu maksimāli divreiz gadā, tomēr pieļāva iespēju apstrādājamo ceļa posmu pagarināt.

Runājot par budžeta finansējuma sadali un prioritātēm, A. Mačeks atzina, ka tuvākajā laikā priekšroka dodama, piemēram, būvniecībai, lai uzlabotu ēdināšanas apstākļus vidusskolā, kur mācās vairāk nekā 800 bērnu, nevis ceļa asfaltēšanai tur, kur dzīvo tikai daži simti iedzīvotāju. Taču nākotnē būtu jāpanāk, lai tuvējos ciemus savienotu asfaltēts ceļš.

Izskanēja sūdzības par jauniešu uzvedību ciemā. Bieži notiekot bļaustīšanās, kaušanās un skaļa motoru rūcināšana. «Viņu atpūta nedrīkst traucēt jūsu atpūtai,» sacīja G. Dzenis un atgādināja, ka iedzīvotājiem ar sūdzībām nekavējoties jāvēršas pašvaldības policijā (tālr.67937102). Arī patrulēšanas grafikā tas tiks ievērtēts.

Policijas nodaļas priekšnieks rosmeniekiem atgādināja, ka jau kopš 2016.gada ir spēkā saistošie noteikumi “Par kārtību, kādā noformējamas un izvietojamas ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu/norāžu zīmes, ēku numuru vai nosaukumu plāksnes, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās (telpu grupu) informācijas zīmes Iecavas novadā”. Korekti noformētas un no ceļa labi redzamas norādes ir nepieciešamas, lai iebraucējiem, īpaši operatīvajiem dienestiem, nebūtu jāmaldās un tie nekavējoties varētu atrast meklēto adresi. «Dodam laiku līdz šā gada 1.novembrim sakārtot norāžu zīmes atbilstoši noteikumiem. Cilvēkiem nevajadzētu iespītēties, jo pēc tam mēs sodīsim, bet sods būs lielāks nekā norādes izgatavošanas izmaksas,» skaidroja G. Dzenis.

Nākamā tikšanās ar iedzīvotājiem plānota pirmdien, 21. septembrī, plkst. 18 Zorģu bibliotēkā.

 

Beata Logina
Lapas informācija atjaunota:    21.09.2020
TWITTER
Iecavas novads
23 okt
‼️Apstiprināti jauni DzKS ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi! No 1.decembra ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs… https://t.co/EcxIXWWbWE