Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Notikusi kārtējā Finanšu komitejas sēde

23.09.2020 0

22. septembrī Finanšu komiteja strādāja pilnā deputātu sastāvā.

Izvirza nākamā gada prioritāros projektus

Deputāti par 2021. gada prioritārajiem investīciju projektiem izvirzīja:

  • Iecavas vidusskolas ēdināšanas korpusa paplašināšanu un aktu zāles jaunbūvi;
  • Iecavas pamatskolas sporta zāles izbūvi;
  • Iecavas parka koncepcijas izstrādi;
  • Sila ielas gājēju ceļa būvprojekta izstrādi, gājēju ceļa izbūvi;
  • Dievdārziņa pastaigu takas pārbūvi;
  • Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveidi Baldones ielā 65 (I kārtu);
  • Pilsētas centrālā laukuma teritorijas attīstības koncepcijas izstrādi.

Novada kopējos prioritāros investīciju projektus nākamajam gadam apstiprinās nākamajā domes sēdē.

 

Gatavos iepirkumu ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai Iecavas vidusskolā

Šajā mācību gadā lielākā novada mācību iestāde saskārusies ar grūtībām skolēniem nodrošināt pilnvērtīgu ēdināšanu. Problēmas rada gan darbinieku trūkums, proti, no desmit ēdināšanas bloka darbiniekiem pašlaik strādā pieci, gan darba organizācija saistībā ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 ierobežošanai. Papildu darba rokas, lai nodrošinātu ēdināšanu skolēniem, sameklētas iestādes ietvaros, bet tas ir īslaicīgs risinājums. Lai Iecavas vidusskolā turpinātu nodrošināt kvalitatīvu un augstvērtīgu uzturu, pašvaldība tuvākajā laikā plāno izsludināt ēdināšanas pakalpojuma iepirkumu. Galvenais ārpakalpojuma piesaistes mērķis ir pabaroti un apmierināti bērni, tādēļ, gatavojot iepirkuma dokumentāciju, plānots izpētīt citu novadu pieredzi šajā jautājumā.

 

Atbalsta līdzekļu piešķiršanu rotaļu laukuma iekārtošanai

Lai nodrošinātu pilnvērtīgas bērnu aktivitātes ārā, Finanšu komitejas deputāti atbalstīja papildu līdzekļu piešķiršanu rotaļu iekārtu un smilšu kastes iegādei un uzstādīšanai pirmsskolas izglītības iestādes «Dartija» grupai, kas iekārtota Iecavas pamatskolas bijušā internāta ēkā Skolas ielā 21. Pēc sākotnējiem aprēķiniem šim mērķim nepieciešami aptuveni 6800 eiro.

 

Atbalsta līdzekļu piešķiršanu Vītolu ielas apgaismojuma projekta izstrādei

Dome ir saņēmusi AS «Sadales tīkli» iesniegumu par to, ka 2021. gadā Vītolu ielā plānota gaisvadu līnijas nomaiņa pret zemes kabeļu līniju. Pašlaik ielas apgaismes ķermeņi ir piekārti elektrības balstiem, kuri līnijas pārbūves laikā tiks demontēti. Lai Vītolu iela pēc elektrotīklu pārbūves nepaliktu bez apgaismojuma, šogad nepieciešams izstrādāt ielas apgaismojuma projektu. Projekta izstrādes plānotās izmaksas ir 2500 eiro.

 

Skata izmaiņas pašvaldības saistošajos noteikumos

Šā gada 1. jūlijā spēkā stājies Administratīvās atbildības likums, kas izsaka naudas sodu apmērus naudas soda vienībās. Viena vienība - 5 eiro.

Lai aktualizētu pašvaldības saistošos noteikumus atbilstoši Administratīvās atbildības likuma normām, izsakot naudas sodu apmērus naudas soda vienībās, sagatavoti grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 4 «Par nekustamā īpašuma uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Iecavas novada administratīvajā teritorijā».

Lelde Podniece-Jostmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    23.09.2020
TWITTER
Iecavas novads
30 okt
Novembrī grupu vingrošanas nodarbībās varēs piedalīties attālināti! #IEcavasnovads #IEkustina https://t.co/mdvV0F3fIj