Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Iecavā turpinās siltumtrašu rekonstrukcija un šķeldas katlu mājas izbūve

28.09.2020 0

Piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, Iecavā šogad notiek siltumtīklu un abu katlu māju savienošana, kā arī šķeldas katlu mājas izbūve, kas kopā izmaksās vairāk nekā 2,2 miljonus eiro.

Projektus "Siltumtīklu pārbūve Iecavā" un "Esošā siltumavota pārbūve Iecavā, Grāfa laukumā, uzstādot jaunu biomasas katlu" realizē Iecavas novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Iecavas siltums". Tuvojoties apkures sezonai, pašvaldība aicināja SIA „Iecavas siltums” juristu Andi Kasparu informēt par projekta īstenošanas gaitu un aktuālajiem darbiem. 
 
A.Kaspars skaidro, ka projektus uzņēmums īsteno, lai uzlabotu esošo katlu māju darbības efektivitāti, uzstādot jaunu biomasas katlu iekārtu ar kopēju jaudu 3 MW, kā arī ar papildu siltumtrašu posmu savienojot katlu mājas Tirgus ielā 12 un Grāfa laukumā 5. Projekta būtiskākie mērķi ir pāreja uz atjaunojamo energoresursu (šķeldu) un siltumenerģijas tarifa strauja nepaaugstināšana.
 
Galvenie ieguvumi:
• paaugstināta siltumenerģijas ražošanas efektivitāte, apvienojot katlu mājas;
• nodrošināts stabils siltumenerģijas tarifs;
• pāreja no fosilā kurināmā uz atjaunojamajiem energoresursiem;
• SIA "Iecavas siltums" izmaksu optimizēšana, tādējādi nodrošinot stabilu uzņēmuma darbību. 
 
"Siltumtīklu pārbūve Iecavā" tuvojas noslēgumam
 
Aktīvi norit savienojošā siltumtrašu posma izbūves darbi, lai jau septembra beigās klientiem mikrorajonā Dartija varētu nodrošināt siltumapgādi pa jauno siltumtrasi no katlu mājas Tirgus ielā 12. Siltumtrase tiek būvēta no rūpnieciski izolētām caurulēm, kas aprīkotas ar avārijas signalizāciju, lai ātri un nekļūdīgi noteiktu bojājuma vietu. Darbus veic SIA “DGS”.
 
Šobrīd ir izbūvēts:
• Raiņa ielas siltumtrases posms (no Skolas ielas līdz Edvarta Virzas ielai). Šī posma izbūves laikā vēlmi pieslēgties siltumtrasei izteica kāds Raiņa ielas privātmājas īpašnieks, privātmājai izbūvēts siltumtrases pievads;
• Edvarta Virzas ielas posms (no Raiņa ielas līdz Baldones ielai);
• posms no katlu mājas Grāfa laukumā 5 līdz Sila ielai;
• posms gar Iecavas upi (Sila iela).
 
Pašlaik notiek metināšanas darbi Iecavas upes šķērsošanas vietā. Visas savienojošās siltumtrases metināšanas darbus plānots beigt 27. septembrī. Pēc tam SIA „Iecavas siltums” veiks izbūvētās siltumtrases hidraulisko pārbaudi. Labiekārtošanas darbi un ielu brauktuvju atjaunošana noritēs vēl oktobrī.
 
Siltumtrases izbūvi bija paredzēts beigt 14. septembrī, taču nu objekta nodošanu ekspluatācijā plānots veikt līdz 1. oktobrim. Neiekļaušanās termiņā saistīta ar trases izbūvi Baldones ielā pie Iecavas upes tilta, kas ir īpaši sarežģīta, kā arī ar bojātās siltumtrases remontu Skolas ielā. Šis siltumtrases posms sabojāts ūdensvada un lietus kanalizācijas izbūves laikā, kas notika 2017. gadā.
 
A.Kaspars uzsver, ka komunikācija ar darbu veicēju SIA “DGS” uzņēmumam notiek patstāvīgi. SIA „Iecavas siltums” aizrādījis būvniekam par izrakstās tranšejas Grāfa laukumā 5 bīstamību. Bedrē sabērtās smiltis ir nosēdušās un izveidojušas asas malas. Būvnieks apsolījis tuvākajā laikā (pēc siltumtrases metinājuma vietu pārbaudes) tranšeju aizbērt, lai nodrošinātu drošu transporta un cilvēku kustību.
 
Apkure būs!
 
2019. gada 3. maijā starp SIA „Iecavas siltums” un SIA “FILTER Latvia” noslēgts līgums, kurš paredz pilnu darbu ciklu siltumavota izbūvei Grāfa laukumā 5 – no projektēšanas, būvniecības un iekārtu uzstādīšanas līdz stacijas noregulēšanai un palaišanai. Plānotais termiņš objekta nodošanai ekspluatācijā ir 2020. gada 30. novembris.
 
17 mēnešu laikā SIA “FILTER Latvia” nav spējis nodrošināt atbilstoša būvprojekta izstrādi tādā apjomā un kvalitātē, lai varētu veikt tā ekspertīzi!
 
SIA “FILTER Latvia” Bauskas novada būvvaldē iesniegusi būvprojektu “Šķeldas katlumāja Grāfa laukumā 5, Iecava, Iecavas novads”, kas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” atbilst II grupas būvei, un būvprojektu “Dūmeņu izbūve un katlumājas iekārtu pārbūve”, kas atbilst III grupas būvei. 
 
SIA „Iecavas siltums” būvniekam ir norādījis, ka atbilstoši iepriekš minētajam normatīvajam aktam katlumāja un elektroenerģijas apgādes ēka ar siltuma jaudu lielāku par 2 MW un/vai elektrisko jaudu lielāku par 2 MW ir III grupas būve. Rekonstruējamajā ēkā esošajām iekārtām, kuras ir reģistrētas Vides dienestā, ir atslēgta gāzes piegāde, bet tas nenozīmē, ka katlu mājai nav siltuma jaudas. Būves paredzētā izmantošana ir biomasas katlu māja ar 3 MW jaudu, tātad būvniecības procesa rezultātā radīsies ēka, kas atbilst III grupas būvei, kurai nepieciešama būvprojekta ekspertīze.
 
SIA „Iecavas siltums” telefoniski konsultējies ar Ekonomikas Ministrijas un Būvniecības valsts kontroles biroja speciālistiem, kuri devuši negatīvu vērtējumu SIA “FILTER Latvia” piedāvātajam risinājumam, norādot uz pārkāptiem projektēšanas uzdevuma nosacījumiem.
 
Kā ziņots iepriekš, 26. augustā būvprojektā konstatēta paaugstinātas bīstamības avārija (bojāts gāzes vads, kā rezultātā notika gāzes noplūde), kas notikusi būvnieka veiktas nelikumīgas būvniecības laikā. SIA „Iecavas siltums” aicinājis uzņēmumu atlikušajā darbu veikšanas laikā stingri ievērot būvniecību un projektēšanu reglamentējošos normatīvos aktus.
 
Pašvaldības izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs papildina, ka pēc ekspertu sniegta pozitīva atzinuma saņemšanas par ēkas konstrukciju drošumu, Bauskas novada būvvalde atļāvusi SIA “FILTER Latvia” veikt būvgružu novākšanu pie katlu mājas Grāfa laukumā 5. 
 
Būvnieks ir informējis SIA „Iecavas siltums”, ka 28. septembrī plāno iesniegt būvprojektu ekspertīzes veikšanai. Patlaban objektā notiek esošā gāzes vada pārcelšanas darbi, kuriem saņemtas visas nepieciešamās atļaujas. 
 
Tuvojoties apkures sezonai, pašvaldība konsultējās ar SIA „Iecavas siltums” par iespējām Iecavas iedzīvotājiem nodrošināt apkuri. Speciālisti uzsver, ka Dartijas mikrorajonu, gaisam atdziestot līdz mīnus 20 grādiem, bez problēmām iespējams nodrošināt ar katlu mājā Tirgus ielā 12 saražoto siltumu. Šobrīd būtiskākais – pabeigt siltumtrases būvniecību. 
 
Sagatavoja SIA „Iecavas siltums” jurists Andis Kaspars un pašvaldības administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Lelde Podniece-Jostmane 
 
Lapas informācija atjaunota:    30.09.2020
TWITTER
Iecavas novads
28 okt
⭐️Lai iemirdzas jaunas zvaigznes! Konkurss jauniešiem «Iecavas novada Gada jaunietis» atgriežas. ⭐️Vairāk lasi… https://t.co/Hy2ykAKWOm