Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Notikusi Finanšu komitejas sēde

14.10.2020 0

13. oktobrī deputāti pilnā sastāvā strādāja kārtējā Finanšu komitejas sēdē.

Skata viena izglītojamā izmaksas Iecavas novada pašvaldības izglītības iestādēs
 
Aprēķinātas viena izglītojamā izmaksas mēnesī Iecavas novada pašvaldības pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs, kas tiks piemērotas pašvaldību savstarpējos norēķinos. Aprēķinam izmantoti izglītības iestādes iepriekšējā saimnieciskajā gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītie izdevumi un audzēkņu skaits 2020. gada 1. septembrī.
 
Izdevumi par vienu audzēkni mēnesī pirmsskolas izglītības iestādē "Cālītis" ir 215,46 eiro, pirmsskolas izglītības iestādē "Dartija" – 204 eiro, Iecavas vidusskolā - 61,92 eiro un Iecavas pamatskolā - 176,07 eiro. 
 
Katrā izglītības iestādē noteiktās viena audzēkņa izmaksas ir pamats pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītojamiem, kuri mācās Iecavas novadā, bet deklarēti citur. Uzsākot 2020./2021. mācību gadu, Iecavas novada pirmsskolas izglītības iestādes apmeklē 10, bet vispārējās izglītības iestādes – 94 citās pašvaldībās deklarēti bērni.
 
Savukārt izglītojamie, kuru dzīves vieta ir deklarēta Iecavas novadā, bet kuri izglītojas citās pašvaldībās šajā mācību gadā: pirmsskolas izglītības iestādēs – 21 bērns 10 dažādās pašvaldībās, vispārējās izglītības iestādēs - 124 audzēkņi 17 pašvaldībās.
 
Plāno decentralizētās kanalizācijas sistēmu sakārtošanu
 
Turpinās pašvaldības saistošo noteikumu “Par decentralizētas kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Iecavas novadā” izstrāde. Šāda normatīvā akta izdošanu paredz likums, proti, Ūdenssaimniecības likums un tam pakārtotie Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, kas nosaka, ka no 2022. gada nebūs pieļaujamas tādas decentralizētas kanalizācijas sistēmas, kas izraisa vides piesārņojumu ar neattīrītiem vai daļēji attīrītiem notekūdeņiem, fekālijām, tajā skaitā:
• bedre (zemē izrakts caurums);
• tiešā izlaide (zemē ierakts cauruļvads, kurā pa vienu galu notekūdeņi tiek iepludināti iekšā, bet pa otru galu notekūdeņi izplūst vidē);
• nehermētiskas nosēdbedres (bedrē iesēdināta tilpne, kurai nav dibena vai sienās ir caurumi, pa kuriem noplūst notekūdeņi).
 
Jaunās prasības skar ciemu un pilsētu individuālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, krājtvertnes un nosēdtvertnes, kas nav pievienotas centralizētai kanalizācijas sistēmai. 
 
Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka pašvaldībai vai tās sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam līdz 2021. gada 31. decembrim jāpabeidz individuālo kanalizācijas sistēmu reģistra izveide. Līdz šim valstī nav bijusi apkopota precīza informācija par decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, to veidiem un lietotāju skaitu. 
 
Primāri jaunā kārtība paredz sakārtot sistēmu – apzināt un kontrolēt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un dūņu regulāru izvešanu, un nodrošināt, ka centralizētās un decentralizētās kanalizācijas apsaimniekotāji visā valsts teritorijā ievēro vienlīdzīgas prasības. Ar regulējuma palīdzību iecerēts novērst notekūdeņu postošo ietekmi uz vidi, nepieļaujot neattīrītu notekūdeņu novadīšanu vidē vai to noplūšanu.
 
Lelde Podniece-Jostmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    14.10.2020
TWITTER
Iecavas novads
28 okt
⭐️Lai iemirdzas jaunas zvaigznes! Konkurss jauniešiem «Iecavas novada Gada jaunietis» atgriežas. ⭐️Vairāk lasi… https://t.co/Hy2ykAKWOm