Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Notikusi domes sēde

28.10.2020 0

27. oktobrī kārtējā domes sēde notika attālināti, tika izskatīti 16 jautājumi.

Pašvaldības izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs deputātus informēja par aktualitātēm pašvaldības darbā, notiekošajiem būvdarbiem un iepirkumiem.
 
Uzsākta Zemgales ielas pārbūve posmā no Rīgas ielas līdz Dārza ielai un Tirgus ielas pārbūve no Skolas ielas līdz Zemgales ielai. Šogad projektā paredzēta pazemes komunikāciju pārbūve. Tāpat sākta autoceļa “A7 – Papardes – Gāršas – Spītes – Podāzeļi” pārbūves 1.kārtas realizācija. Šonedēļ plānots uzsākt Baldones ielas trotuāra asfalta seguma ieklāšanu. 
 
Informācija par aktuālajiem iepirkumiem:
• 13. oktobrī bija iepirkumam “Skeitparka izveide Sporta ielā 4, Iecavā, 1. kārta” iesniegto piedāvājumu atvēršana. Saņemts viens piedāvājums. Iepirkums izbeigts bez rezultāta, jo piedāvājums neatbilda iepirkuma nolikuma prasībām, proti, iesniegtās tāmes nav sagatavotas atbilstoši pasūtītāja dotajiem darbu veidiem un apjomiem.
• 2. oktobrī izsludināts iepirkums “Iecavas parka attīstības koncepcijas izstrāde”. 13. oktobrī bija iepirkumam iesniegto piedāvājumu atvēršana. Notiek iesniegto piedāvājumu izvērtēšana.
• 21. oktobrī noslēgts iepirkuma līgums ar SIA “Kvēle” par ielu apgaismojuma tīklu apkalpošanu Iecavas novadā. Līguma summa - 34 016,00 eiro ar PVN. 
• 8. oktobrī izsludināts iepirkums “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Iecavas novada sporta skolas “Dartija” pārbūvei”. 20. oktobrī bija iepirkumam iesniegto piedāvājumu atvēršana. Notiek iesniegto piedāvājumu izvērtēšana. 
• 14. oktobrī izsludināts iepirkums “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Iecavas vidusskolai”. 3. novembrī būs iepirkumam iesniegto piedāvājumu atvēršana.
 
Reģionālās pašvaldības policijas Iecavas nodaļas priekšnieks Gundars Dzenis informēja par policijas darbu aizvadītajā mēnesī. Mēnesis bijis salīdzinoši mierīgs, kopumā laika posmā no 1. līdz 25. oktobrim saņemti 130 izsaukumi. Darbinieki lielākoties veikuši preventīvo darbu, lai veicinātu pašvaldības saistošo noteikumu ievērošanu. Uzsākti 29 administratīvie procesi par dažāda veida pārkāpumiem. Aktualizējies jautājums par sejas masku lietošanu sabiedriskās vietās. Iedzīvotāji prasību ievēro negribīgi. Lielākās problēmas novērotas tirgū un arī veikalā “Maxima”. 
 
Dome apstiprināja:
• noteikumus “Par jauniešu brīvprātīgo darbu”;
• konkursa “Iecavas novada Gada jaunietis” nolikumu;
• pamatojoties uz iesaistīto personu iesniegumiem, veikta locekļu maiņa pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas komisijā. Baiba Leitlante lūgusi atbrīvot viņu no darbības šajā komisijā, viņas vietā apstiprināta pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļas vadītāja Ineta Bramane;
• izmaiņas Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisijas sastāvā. No darba komisijā atbrīvots Aivars Mačeks, viņa vietā apstiprināts pašvaldības administrācijas izpilddirektora vietnieks Normunds Vāvers.
 
Izveido darba grupu Iecavas pilsētas laukuma teritorijas attīstības koncepcijas izstrādei
 
Plānots organizēt metu konkursu Iecavas tirgus laukuma revitalizācijai, lai izveidotu Iecavas centrālo laukumu, kura funkcija būtu vairāk reprezentējoša. Dome apstiprināja darbu grupu Iecavas pilsētas laukuma teritorijas attīstības koncepcijas izstrādei šādā sastāvā: Iecavas novada pašvaldības administrācijas izpilddirektora vietnieks Normunds Vāvers, domes deputāti Kārlis Sinka un Viktors Sidorenkovs, Attīstības komitejas priekšsēdētājs Juris Ludriķis, SIA ”Dzīvokļu komunālā saimniecība “ valdes loceklis Juris Jundulis, Bauskas novada Būvvaldes vadītāja Dace Putna un pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļas vadītāja Ineta Bramane. Darba grupas vadītājs nepieciešamības gadījumā var pieaicināt citus speciālistus un sabiedrības pārstāvjus.
 
Koncepcijas gala variantu plānots apstiprināt 2021. gada janvāra domes sēdē. 
 
Piešķir pašvaldības apbalvojumus
 
Goda nosaukums “Iecavas novada Goda pilsonis” piešķirts soļošanas sporta veterānam Ojāram Pārumam par ilgstošiem sportiskiem panākumiem un veselīga dzīvesveida popularizēšanu novada, valsts un starptautiskā mērogā.
 
Goda nosaukums “Iecavas novada Goda pilsonis” ir apbalvojums par izciliem un ilgstošiem nopelniem Iecavas novada labā. “Ojārs Pārums ir soļošanas tradīciju turpinātājs Latvijā, jaunās paaudzes iedvesmotājs un motivētājs. Mīlestība pret sportu un Latviju ir viņa panākumu atslēga. Ar savu pozitīvo enerģiju, aktīvu un veselīgu dzīvesveidu viņš ir paraugs sabiedrībai un jaunajai paaudzei,” teikts apbalvojuma piešķiršanas ierosinājumā. 
 
Saskaņā ar Iecavas novada pašvaldības apbalvojumu nolikumu goda nosaukuma ieguvējam piešķir goda zīmi un naudas balvu pusotras minimālās algas apmērā.
 
Šogad pašvaldības apbalvojumu “Iecavas Gada cilvēks” deputāti lēma piešķirt trim iecavniekiem:
• Rolandam Linejam – par pašaizliedzīgu Iecavas novada mūslaiku kultūrvēstures un sabiedrības norišu dokumentēšanu;
• Aldonijai Gaveikai – par priekšzīmīgu un panākumiem bagātu darbību kultūrizglītības jomā;
• Atim Avotam – par ilgstošu sabiedrisko aktivitāti, patriotismu un kalpošanu Iecavas novada sabiedrībai.
 
Goda nosaukuma ieguvēji saņems goda zīmi un naudas summu valstī noteiktās minimālās algas apmērā.
 
Pašvaldības Goda rakstu un 150 eiro naudas balvu deputāti lēma piešķirt:
• Dainai Plucei – par audžuģimenes institūcijas stiprināšanu Iecavas novadā;
• Ilvai Vansovičai – par sabiedrisko aktivitāti un radošumu darbā ar dažādām Iecavas novada sabiedrības grupām.
 
Informācija par visiem sēdes lēmumiem būs pieejama mājaslapas sadaļā Pašvaldība > Domes sēdes.

 

 

Lelde Podniece-Jostmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    28.10.2020