Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

16. novembrī attālināti notika divu komiteju sēdes

19.11.2020 0

Domes deputāti strādāja Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē un ārkārtas Finanšu komitejas sēdē

Uz Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdi bija uzaicināts pašvaldības aģentūras «Iecavas veselības centrs» direktors Sandris Kaidaks, kurš deputātiem pastāstīja par aktualitātēm saistībā ar Covid-19. Arī Iecavas novadā ir saslimšanas gadījumi ar Covid-19, tāpēc centra direktors uzsvēra un atgādināja, ka primāri svarīgākais ir rūpēties katram par sevi, mazgājot rokas ar ūdeni un ziepēm! Darbavietās vēdināt telpas, tas pats attiecas arī uz daudzdzīvokļu mājām – iespēju robežās vēdināt koplietošanas (kāpņu) telpas. Sejas masku lietošana ir būtiska, bet jāatceras, ka arī cilvēkiem ar sejas masku ir jāievēro vismaz 2 m distance.

Kā ierasts, novada Sociālā dienesta vadītāja Sigma Strautmale deputātus informēja par aktualitātēm iestādes darbā un to, ka dienests ir uzsācis bezmaksas atkārtoti lietojamo aizsargmasku izdali personām, kurām piešķirts trūcīgā vai maznodrošinātā statuss, kā arī personām, kuras ir mājas aprūpē.

Uz Finanšu komitejas sēdi bija uzaicināts SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» (DzKS) valdes loceklis Juris Jundulis, kurš deputātiem pastāstīja par aktualitātēm DzKS darbā. Pašvaldības kapitālsabiedrības vadītājs lūdza piešķirt finansējumu kvalitatīva dzeramā ūdens nodrošināšanai Iecavas novada Zorģu ciemā. Deputāti atbalstīja finansējuma piešķiršanu jauna artēziskā urbuma veikšanai Zorģos.

Finanšu komitejas sēdē nepiedalījās deputāts Viktors Sidorenkovs.

Līga Egle
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    19.11.2020