Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Atļauj uzsākt divu projektu iepirkuma procedūru

30.11.2020 0

Apvienojamo pašvaldību (Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku) Finanšu komisija 25.novembrī lēma atļaut Iecavas novada pašvaldībai uzsākt iepirkuma procedūru Iecavas vidusskolas pārbūves būvdarbiem, Iecavas pamatskolas sporta zāles būvniecībai un abu būvniecības objektu būvuzraudzībai.

Atļauj uzsākt divu projektu iepirkuma procedūru
FOTO: projekta vizualizācija

Ar 25. novembra lēmumu atļauts iekļaut Iecavas novada pašvaldības 2021.gada budžeta projektā vidusskolas pārbūves un pamatskolas sporta zāles projekta uzsākšanu, aizņēmumu no Valsts kases būvniecībai (ar atmaksas termiņu 30 gadi) 90% apmērā no būvniecības izmaksām, kā arī veikt turpmāk nepieciešamās darbības abu projektu realizācijai.

2020.gada 29.septembrī Iecavas novada dome pieņēma lēmumu par pašvaldības prioritārajiem investīciju projektiem 2021.gadā, apstiprinot, ka prioritāte Nr.1 ir projekts «Iecavas vidusskolas ēdināšanas korpusa paplašināšana un aktu zāles jaunbūve», bet prioritāte Nr. 2 - projekts «Iecavas pamatskolas sporta zāles būvniecība».

Iecavas vidusskolā 1. septembrī mācības uzsāka 784 skolēni. Pēdējo piecu gadu laikā skolēnu skaits palielinājies par 66. Esošās ēdamzāles platība ir 126 m2, kurā vienlaikus var pusdienot 110 skolēni, rezultātā ēdināšana skolā tiek organizēta piecos posmos. Arī virtuves daļa – ēdiena sagatavošanas telpas - ir ar nepietiekamu platību. Esošajā aktu zālē ir 225 sēdvietas. Tās ietilpība ir nepietiekama. Lai organizētu skolas mēroga pasākumus kaut vai pa klašu grupām (1.-4. klašu un 5.-9. klašu), nepieciešama zāle ar vismaz 330 sēdvietām. Iecavas vidusskolā ir 32 klašu komplekti. Pašlaik ar garderobes telpām netiek nodrošinātas 12 klases (desmit sākumskolas un divas pamatskolas), kurām garderobes atrodas mācību kabinetos. Papildus nepieciešams izbūvēt garderobes 300 skolēniem. Arī skolas gaiteņi ir šauri, un tur nav iespējas izvietot papildu garderobes skapīšus.

2018. gadā tika izstrādāts tehniskais projekts «Iecavas vidusskolas pārbūve». Pārbūves mērķis ir nodrošināt 300 skolēnu ēdināšanas iespēju vienā starpbrīdī un visus skolas skolēnus un skolotājus paēdināt divos starpbrīžos, kā arī uzbūvēt aktu zāli ar 330 skatītāju vietām un interešu izglītības pulciņu darbam nepieciešamo zāles palīgtelpu un tehnoloģisko infrastruktūru. Iecavas vidusskolas ēdnīcas pārbūves un aktu zāles jaunbūves būvniecības darbus var veikt vienlaicīgi vai izpildīt kārtās.

Iecavas pamatskolā 2020./2021. mācību gadā mācības uzsāka 188 skolēni (18 klašu komplekti). Nākamajos mācību gados tiek prognozēts skolēnu skaita pieaugums, tāpēc ka Iecavas vidusskola ir pārslogota.

Pašlaik skola nevar pilnvērtīgi organizēt mācību programmu «Sports un veselība», jo sporta stundas notiek skolas ēkas 4. stāvā – aktu zālē, kas ir pielāgota sporta aktivitātēm. Tas traucē gan interešu izglītības, gan ārpusstundu darbu. Skolas aktu zālei nav veikts kapitālais remonts, ir nolietojums, kas var apdraudēt skolēnu drošību.

2018. gadā Iecavas novada pašvaldība savā īpašumā iegādājās ēku Grāfa laukumā 7, Iecavā, kurā darbojas Iecavas novada sporta skola «Dartija». Tā kā iegādātā sporta bāze ir sliktā tehniskā stāvoklī, tuvākajā laikā ir nepieciešams uzsākt ēkas remontu. Ar jaunas sporta zāles būvniecību pie Iecavas pamatskolas būtu atrisināts jautājums par sporta skolas mācību un treniņa procesa nodrošināšanu ēkas Grāfa laukumā 7 remonta laikā.

2019. gadā izstrādātais būvprojekts paredz, ka pie esošās Iecavas pamatskolas ēkas Skolas ielā 19, Iecavā, tiek izveidota: bloķēta sporta zāle ar tribīnēm; ārstnieciskā vingrošanas zāle; garderobes zona; administrācijas, treneru–sporta pedagogu darba kabineti; tiesnešu ģērbtuve, ģērbtuves ar sanitārajiem mezgliem sportistiem; daudzfunkcionālā telpa; sporta inventāra novietošanas telpa; tehniskās telpas, kā arī telpu uzkopšanas inventāra glabātuve. Sporta zāles kopējā platība plānota 2034,7 m2, t. sk. 1.stāva platība 1741.20 m2, t. sk. tribīnes (300 sēdvietām) 245 m2.

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt piebraucamos ceļus, gājēju celiņus, atjaunot asfaltbetona segumu  un izveidot autostāvvietas.

Tā kā likumprojektā «Par valsts budžetu 2021. gadam» pašvaldībām ir paredzētas iespējas aizņemties no Valsts kases izglītības investīciju projektu īstenošanai, Iecavas novada pašvaldība saskata reālu iespēju īstenot vidusskolas pārbūvi un pamatskolas sporta zāles būvniecību nākamajos divos gados, saņemot aizņēmumu no Valsts kases 90% apmērā no būvniecības izmaksām.

Beata Logina
Lapas informācija atjaunota:    30.11.2020
TWITTER
Iecavas novads
07 jan
Valdība šodien lēmusi vēl līdz 25.janvārim pagarināt šobrīd spēkā esošos drošības pasākumus. Sīkāk lasi te: https://t.co/E57ECXnUwL