Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Notikusi ārkārtas domes sēde

02.12.2020 0

1. decembrī attālināti notika ārkārtas domes sēde, kurā deputāti strādāja pilnā sastāvā.

Par izmaiņām novada izglītības iestādēs no 2021. gada 1. janvāra

Veicot grozījumus domes š. g. 28. janvāra lēmumā «Par darba samaksu Iecavas mūzikas un mākslas skolas darbiniekiem», deputāti nolēma no 2021. gada 1. janvāra - saistībā ar apsardzes sistēmas izveidi - likvidēt trīs amata vienības «dežurants». No Jaunā gada skolā darbosies tehniskā apsardzes sistēma un nakts stundās nebūs nepieciešama fiziskā apsardze.

Dome saņēmusi Iecavas vidusskolas direktores Agras Zaķes iesniegumu ar lūgumu veikt izmaiņas tehnisko darbinieku štatu sarakstā no 2021. gada 1. janvāra, likvidējot 12 amata vienības: «ēdnīcas vadītājs» (1 amata vienība), «pavārs-noliktavas pārzinis» (1 amata vienība), «pavārs» (3 amata vienības), «pavāra palīgs» (5 amata vienības), «virtuves strādnieks» (1 amata vienība), «apkopējs » (1 amata vienība). Amata vienību likvidēšana pamatojama ar to, ka no nākamā gada skolēnu ēdināšanu Iecavas vidusskolā nodrošinās saskaņā ar veikto iepirkumu «Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Iecavas vidusskolai », identifikācijas Nr. INPA 2020/29.

Par masu informācijas līdzekļa «Iecavas Ziņas» darbības izbeigšanu

2020. gada 18. novembrī stājās spēkā grozījumi likumā «Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem», saskaņā ar kuriem likuma 8. panta pirmā daļa ir papildināta un ir šādā redakcijā: «Tiesības dibināt un izdot masu informācijas līdzekļus ir juridiskajām un fiziskajām personām, kā arī personālsabiedrībām, izņemot pašvaldības un to iestādes.» Deputāti lēma pārtraukt Iecavas novada pašvaldības laikraksta «Iecavas Ziņas» darbību, sākot ar 2020. gada 21. decembri, un no 2021. gada 1. janvāra izdot informatīvo izdevumu «Iecavas Ziņas». Informatīvais izdevums tiks izdots vienu reizi mēnesī.

Par saistošo noteikumu Nr. 15 apstiprināšanu

Pamatojoties uz izmaiņām normatīvajos aktos, pašvaldības deputāti apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 15 «Par Iecavas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanu». Tie nosaka, ka no 2021. gada 1. janvāra izdodamo saistošo noteikumu publicēšanas vieta būs Iecavas novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums «Iecavas Ziņas». 

Ar visiem domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem varēs iepazīties portāla www.iecava.lv sadaļā «Pašvaldība > Domes sēdes».

Līga Egle
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    02.12.2020
TWITTER
Iecavas novads
18 jan
Tuvojas nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma 2021.gadam izsūtīšana. Aicinām to saņemt elektroniski e-pas… https://t.co/4GLjDckRvV