Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Ir noslēdzies projektu konkurss «Iedzīvotāji veido savu vidi 2020»

02.12.2020 0


Ir noslēdzies projektu konkurss «Iedzīvotāji veido savu vidi 2020». Izvērtējot projektu atbilstību konkursa nolikumam un sasniedzamos rezultātus, šogad komisija atbalstīja deviņus iesniegtos projektus, kopumā to realizācijai atvēlot 8447,04 EUR.

 

 

Ir noslēdzies projektu konkurss «Iedzīvotāji veido savu vidi 2020»

16. novembrī konkursa komisija, kuras sastāvā ir Iecavas novada pašvaldības administrācijas būvniecības speciālists Juris Kuziks, grāmatvede Indra Bāliņa, projektu vadītāja Sintija Kalēja, SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» dārzkopības speciāliste Sarmīte Avota un sabiedrības pārstāvis Kārlis Burkevics, apmeklēja visas projektu īstenošanas vietas un izvērtēja paveikto.

Komisija nobalsoja un par labāko projektu šajā gadā tika atzīts darba grupas «Dzirnavu iela 2a» projekts - «Žogs – mājas teritorijas vizītkarte». Sveicam un priecājamies par iniciatīvu un ieguldīto darbu!

Darba grupa «Dzirnavu iela 2a» šogad konkursā startēja ar projektu «Žogs – mājas teritorijas vizītkarte». Kopumā projekts tika realizēts pilnā apmērā un pat vēl labāk. Jaunais žogs tika uzstādīts visā ielas posmā līdz krustojumam ar Edvarta Virzas ielu, jo, veiksmīgi sadarbojoties ar blakus zemes gabala īpašnieku, viņš piekrita arī savā īpašumā nomainīt veco žoga posmu. Projekta gaitā tika veikta vecā žoga demontāža, utilizācija un saaugušo krūmu likvidācija. Mājas iedzīvotāji šajā konkursā piedalās jau ceturto gadu un ir ļoti gandarīti par paveikto.

Projekta kopējās izmaksas – 820,29 EUR, pašvaldības finansējums – 645.68 EUR.

«Dabas draugu no Ozolu 5» pārstāvji realizēja projektu «Atpūtas zonas sakārtošana». Projekta realizācijā iesaistījās visi dalībnieki, darbi tika plānoti pa konkrētām dienām, laikiem. Pateicoties darbu plānošanai, projekts tika realizēts, iekļaujoties termiņos. Projekta ietvaros tika demontēti vecie soliņi un betona plāksnes pie tiem, uzstādīti jauni soliņi un izbruģēti laukumi zem tiem. Veco soliņu kokmateriāli bija labā stāvoklī un no tiem tika izbūvēts atpūtas galds mājas iekšpagalma teritorijā.

Projekta kopējās izmaksas – 1556.00 EUR, pašvaldības finansējums – 1244.80 EUR.

Edvarta Virzas ielas 2B garāžu kolektīvs šogad konkursā startēja ar projektu «Piebraucamās zonas sakārtošana». Projekta īstenošana tika veikta pēc iepriekš izstrādāta plāna, sakārtojot īpašuma teritoriju un izveidojot dolomīta šķembām klātu garāžu stāvlaukumu. Īstenojot projektu, radās aizkavēšanās, jo papeles nozāģēšana aizņēma daudz vairāk laika un resursu, nekā bija plānots, bet gala rezultātā viss projekts tika pabeigts termiņos.

Projekta kopējās izmaksas – 1806,25 EUR, pašvaldības finansējums – 1445,00 EUR.

Senioru deju kolektīvs «Kamenes» projekta «Kamenes dejo un dara’’ ietvaros iegādājās audumus, diegus, bārkstis un citus nepieciešamos materiālus, lai deju kolektīvam sašūtu tērpu komplektu, kā arī lakatus citu tautu deju dejošanai.

Projekta kopējās izmaksas – 1286,30 EUR, pašvaldības finansējums – 1029,04 EUR.

Dzīvojamās mājas Skolas ielā 17 iedzīvotāji arī šogad turpināja labiekārtot savu vidi. Projekta, «Kāpņu telpas remonts» ietvaros tika uzlabota kāpņu telpa – veikts kosmētiskais remonts un nomainītas pagraba durvis, starpdurvis, pastkastīšu bloks,kā arī avārijas kāpnes uz bēniņiem.

 Projekta kopējās izmaksas – 1810,00 EUR, pašvaldības finansējums – 1445,00 EUR.

Darba grupa «Pavasaris» pieteica projektu «Kosmētiskā remonta veikšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kāpņu telpā K-1, Ozolu ielā 15, Iecavā». Projekta ietvaros tika paveikts daudz – pastkastīšu, vecā kāpņu margu lentera un citu kāpņu telpā esošo elementu demontāža, tai skaitā veco gaismekļu, vadu un nolupušās krāsas demontāža. Tika veikts arī kosmētiskais remonts kāpņu telpā.

Projekta kopējās izmaksas – 824,19 EUR, pašvaldības finansējums – 659,35 EUR.

Darba grupa «Vasara» pieteica projektu «Kosmētiskā remonta veikšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kāpņu telpā K-2, Ozolu ielā 15, Iecavā». Kāpņu telpa tika pie jauna, koša krāsojuma un atjaunota kāpņu margu lentera, sensora lampas, telpu grupu un stāvu numurzīmēm un citiem uzlabošanas elementiem.

Projekta kopējās izmaksas – 824,19 EUR, pašvaldības finansējums – 659,35 EUR.

Darba grupa «Rudens» pieteica projektu «Kosmētiskā remonta veikšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kāpņu telpā K-3, Ozolu ielā 15, Iecavā». Projekta ietvaros demontēja vecos radiatorus, margas, gaismekļus, vadus un komunikācijas skapjus. Veica kosmētisko remontu kāpņu telpā un uzstādīja jaunas demontētās lietas.

Projekta kopējās izmaksas – 824,19 EUR, pašvaldības finansējums – 659,35 EUR.

Darba grupa «Ziema» pieteica projektu «Kosmētiskā remonta veikšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kāpņu telpā K-4, Ozolu ielā 15, Iecavā». Projekta ietvaros tika paveikts daudz – pastkastīšu, vecā kāpņu margu lentera un citu kāpņu telpā esošo elementu demontāža, tai skaitā veco gaismekļu, vadu un nolupušās krāsas demontāža. Tika veikts arī kosmētiskais remonts kāpņu telpā.

Projekta kopējās izmaksas – 824,19 EUR, pašvaldības finansējums – 659,35 EUR.

Konkursa mērķis ir sniegt pozitīvu ieguldījumu Iecavas novada iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanā, sekmējot dzīves kvalitāti gan fiziskajā, gan sociālajā jomā; veicināt iedzīvotāju privātu iniciatīvu un atbildību par dzīves vides un kvalitātes uzlabošanu, iesaistot sabiedriskajā darbā, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.

Līga Egle
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    03.12.2020
TWITTER
Iecavas novads
18 jan
Tuvojas nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma 2021.gadam izsūtīšana. Aicinām to saņemt elektroniski e-pas… https://t.co/4GLjDckRvV