Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: twitter facebook instagram

Uzsākta Iecavas parka attīstības koncepcijas izstrāde

13.01.2021 0

Iecavas parks ir viena no vērtīgākajām Iecavas novada vēsturiskajām liecībām, kurā atspoguļojas  Iecavas muižas angļu ainavu stila parka iezīmes. Parks ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, kuru iecienījuši daudzi iecavnieki un Iecavas viesi atpūtai, rekreācijai un pastaigām. Parkā atrodas arī Upes iela, kas ir viena no ielām ar visintensīvāko satiksmes plūsmu Iecavas pilsētā.

Vēlme radīt vienotu attīstības konceptu Iecavas parka teritorijai pašvaldībā lolota jau sen. Apzinoties Iecavas parka nozīmīgumu iecavnieku ikdienas dzīvē, nepieciešamību sabalansēt aktīvās atpūtas, rekreācijas zonas un satiksmes organizāciju, mērķtiecīgs darbs pie ideju radīšanas ir sācies.

 

Pērnā gada pavasarī Iecavas novada pašvaldība izveidoja Iecavas parka attīstības darba grupu, kurā darbojas domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks, deputāti Juris Krievs, Laine Baha, Kārlis Sinka, pašvaldības administrācijas izpilddirektora vietnieks Normunds Vāvers un juriste Gita Kravala, kā arī SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» dārzkopības speciāliste Sarmīte Avota. Galvenais pienākums bija izstrādāt darba uzdevumu Iecavas parka attīstības koncepcijas izstrādātājam, kuru pašvaldība izraudzījās atklātā konkursā.

 

2020. gada 1. decembrī Iecavas novada pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA «Mikrominimus», paredzot, ka orientējoši astoņu mēnešu laikā uzņēmums izstrādās Iecavas parka attīstības koncepciju.

 

Uzņēmējs ir uzsācis jaudīgu darbu. Koncepcijas izstrādātāji pašvaldības darba grupu ir iepazīstinājuši gan ar savu komandu, kas strādā pie ideju virzīšanas, gan prezentējuši projekta pirmās konceptuālās skices. Projekta darba grupā strādā Latvijas arhitekts Eduards Beernaerts ar komandu un Itālijā reģistrēto uzņēmumu «AOUMM», kas atrodas Milānā un sniedz pakalpojumus nacionālajos un starptautiskajos projektos arhitektūras, ainavas un pilsētvides dizaina jomā. 

 

Koncepcijas izstrādes darba procesam vērienīgumu un visaptverošu pieeju piešķir tas, ka Iecavas parka attīstības koncepcija tiek izstrādāta, sadarbojoties dažādu jomu radošajiem profesionāļiem, tostarp arhitektiem, dizaineriem un ainavu arhitektiem. Mērķis ir stimulēt daudzdimensionālu diskusiju, kurā ir iesaistīti dažādi viedokļi, arī no citām perspektīvām. Piemēram, parka koncepcijas skiču autors ir ainavu arhitekts Mateo Umberto Poli, Milānas politehniskās augstskolas profesors, daudzu starptautisku projektu autors.

 

Iecavas parka attīstības koncepcijas darba grupai un piesaistītajiem ekspertiem uzstādīts ambiciozs ilgtermiņa mērķis – veikt parka vēsturisko izpēti, atjaunot parka zaļo struktūru, lai nezaudētu angļu ainavu parka estētiskās un arhitektoniskās kvalitātes, padarītu parku pieejamāku pastaigām un atpūtai, veidotu parku dizainiski vienotu. Tāpat ir jāizstrādā risinājumi drošas, videi draudzīgas satiksmes organizācijai parka teritorijā, jāizstrādā plāns upes krastu erozijas apturēšanai. Projekts tiks izstrādāts ilgam laika periodam – divdesmit gadiem, jo tā īstenošana prasīs ievērojamus finanšu līdzekļus un plānveida, secīgu projekta realizēšanu.

Laine Baha, Kārlis Sinka
darba grupas dalībnieki
Lapas informācija atjaunota:    13.01.2021