Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Drīzumā tiks izsludināta pieteikšanās projektu konkursiem

24.02.2021 0

Šā gada 23.februāra domes sēdē deputāti izskatīja un apstiprināja pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļas sagatavotos grozījumus «Biedrību, nodibinājumu un tradicionālo reliģisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa» nolikumā, kā arī projektu konkursa «Iedzīvotāji veido savu vidi» nolikumā.

Drīzumā tiks izsludināta pieteikšanās projektu konkursiem

Izmaiņas pamatā saistītas ar pašvaldības drukātā izdevuma «Iecavas Ziņu» juridiskā statusa maiņu. Tāpat abu nolikumu projektā ieviests punkts par to, ka pieteikumus būs iespējams iesniegt arī ar elektronisko parakstu.

«Biedrību, nodibinājumu un tradicionālo reliģisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa» mērķi ir: atbalstīt sabiedriski nozīmīgu projektu īstenošanu Iecavas novadā; veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos un veicināt sadarbību starp pašvaldību, tās iestādēm, aģentūru, kapitālsabiedrībām, sabiedriskajām organizācijām, biedrībām, nodibinājumiem un tradicionālajām reliģiskajām organizācijām, kā arī savstarpēji starp sabiedriskajām organizācijām, biedrībām, nodibinājumiem un tradicionālajām reliģiskajām organizācijām. Šim nolūkam 2021.gadā gadā atvēlēts EUR 15 000 liels finansējums.

Projektu konkursa «Iedzīvotāji veido savu vidi» mērķis ir veicināt novada iedzīvotāju privātu iniciatīvu, aktīvu darbību, kā arī atbildību par savas dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu, iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā darbā, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem. Ieplānotais finansējums 2021. gadā paredzēts kopā EUR 11 560.

Aicinām iedzīvotājus un biedrības būt aktīviem un radošiem pie ideju izstrādes, lai drīzumā, kad tiks atklāta pieteikšanās, varētu iesniegt savus pieteikumus.

Līga Egle
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    24.02.2021