Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Atgādinājums par nekustamā īpašuma norāžu/nosaukumu zīmju izvietošanu

26.02.2021 0

Aicinām daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājus un pārvaldniekus apsekot ēkas un pārliecināties, vai pie kāpņu telpām ir izvietotas dzīvokļu numerācijas norādes. Tās ir ļoti būtiskas gadījumos, kad operatīvajam dienestam jānokļūst konkrētā dzīvoklī. Šis laiks dažkārt var būt ļoti dārgs kāda dzīvībai! Ja norāžu nav, lūgums tās nekavējoties atjaunot.

Atgādinājums par nekustamā īpašuma norāžu/nosaukumu zīmju izvietošanu

Iecavas novada domes 2016. gada 13.decembra saistošie noteikumi Nr. 18 «Par kārtību, kādā noformējamas un izvietojamas ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu/norāžu zīmes, ēku numuru vai nosaukumu plāksnes, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās (telpu grupu) informācijas zīmes Iecavas novadā» paredz, ka «Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu numuru plāksnes izvieto ēkas ārpusē virs ieejas kāpņu telpā. Uz plāksnes norādāmi dzīvokļu numuri attiecīgajā kāpņu telpā. Ja ēkai ir divas un vairākas ieejas, dzīvokļu numura plāksnes ārpusē tiek izvietotas pie visām ieejām kāpņu telpās. Uz katra dzīvokļa ārdurvīm jāizvieto individuālais dzīvokļa numurs. Par individuālo dzīvokļa numura izvietošanu uz dzīvokļa ārdurvīm, atbilstoši noteikumiem, ir atbildīgs dzīvokļa īpašnieks vai tiesiskais vadītājs.»

Šo noteikumu izpildi kontrolē un ir tiesīgi sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu Reģionālās pašvaldības policijas Iecavas nodaļas darbinieki.

Ja nekustamā īpašuma nosaukuma plāksnes neatbilst noteikumu prasībām vai numura zīmes nav izvietotas, vai ir neatbilstošas noteikumiem, nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam tiek izteikts rakstisks brīdinājums un noteikts termiņš (divi mēneši) pārkāpuma novēršanai. Atkārtota pārkāpuma gadījumā tiek piemērots naudas sods - no 7 līdz 70 eiro. Savukārt par nekustamā īpašuma nosaukuma plāksnes neesamību uz adresācijas objekta, atkārtota pārkāpuma gadījumā tiek piemērots naudas sods – 30 eiro.

Nekustamā īpašuma, ielas un kultūras objektu norādes zīmju paraugi pieejami te.

Lapas informācija atjaunota:    26.02.2021