Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: twitter facebook instagram

Kāpēc virs siltumtrases kūst sniegs?

08.03.2021 0

Iedzīvotāji novērojuši, ka sniegs virs jaunās siltumtrases kūst daudz ātrāk nekā citviet, tādēļ jautā par siltuma zudumiem. Skaidrojumu sniedz SIA «Iecavas siltums» valdes loceklis Juris Drizļionoks un jurists Andis Kaspars.  

- Cik liels ir normatīvajos aktos pieļaujamais siltuma zudums un cik liels tas ir Iecavas siltums siltumtrasēs?

- Uz visām siltumtrasēm, kuras atrodas zaļajā zonā, kūst sniegs. Uz jaunajām siltumtrasēm sniega kušanu pastiprina tas, ka zeme virs tām vēl nav sablīvējusies. Ministru kabineta noteikumi Nr. 243 «Par energoefektivitātes prasībām licencēta vai reģistrēta energoapgādes komersanta valdījumā esošām centralizētām siltumapgādes sistēmām un to atbilstības pārbaudes kārtību» nosaka, ka relatīvie zudumi siltumtīklā nedrīkst pārsniegt 17% gadā. SIA «Iecavas siltums» vidējie siltuma zudumi gada griezumā ir 6,9%. Vecajās siltumtrasēs pirms to rekonstrukcijas siltuma zudumi bija pat 33-37%.  

- Kāpēc bija nepieciešams veidot savienojošo trasi starp abām katlu mājām? Vai garā siltumtrase nerada papildu zaudējumus?

- Pēc katlu mājas pārbūves Grāfa laukumā 5 tiks uzstādīts 3MW šķeldas katls. Ņemot vērā, ka šī siltumjauda Dartijas mikrorajonam ir par lielu un Iecavas centrā nav iespējas uzstādīt šķeldas katlu, tika pieņemts lēmums par savienojošās siltumtrases būvniecību. Pirms trases izbūves tika izstrādāts tehniski-ekonomiskais pamatojums. Savienojošā trase nodrošinās pārbūvētās katlu mājas siltuma jaudas nodošanu Iecavas centram no Dartijas mikrorajona un otrādi. Skatoties no stratēģiskās drošības viedokļa, projekts ir veiksmīgs, jo tas nodrošinās energoresursu diversifikāciju jeb energoresursu dažādošanu, kas ļauj samazināt atkarību no importētiem energoresursiem un straujām cenu svārstībām.

- Kas sedz siltumtrasēs radušos zudumus?

- Siltumenerģijas lietotāji, jo siltumenerģijas zudumi tiek iekļauti siltumenerģijas tarifā. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija seko līdzi zudumu lielumiem.

- Lūdzu, paskaidrojiet, kāda veida caurules mēdz būt un kādas tika izmantotas uzņēmuma siltumtrašu būvniecībā? Kāds tam ir pamatojums?

- SIA «Iecavas siltums» siltumtrasēs ir izmantotas Eiropas normām atbilstošas 2. klases caurules, kuras 99% gadījumu izmanto gan Eiropā, gan Latvijā.

Ir trīs cauruļu klases, un to atšķirība ir izolācijas slānī. Vismazākais izolācijas slānis ir 1. klases caurulēm, savukārt siltumizolācijas slānis 3. klases caurulēm ir biezāks nekā 1. un 2. klasei. 3. klases cauruļu izmantošana projektos ir ekonomiski neizdevīga, jo to izmaksas ir ļoti augstas.

Anta Kļaveniece
Lapas informācija atjaunota:    08.03.2021