Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Notikusi Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde

07.04.2021 0

6. aprīlī deputāti strādāja Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē. Darba kārtībā bija trīs jautājumi.

Deputāti izskatīja Iecavas pašvaldības administrācijas Iecavas jauniešu centra jaunatnes lietu speciālistes Līgas Briģes iesniegto foto konkursa «Mana Iecava» nolikuma projektu.

Konkursa mērķis - veicināt bērnos un jauniešos radošo izpausmi, stiprināt piederības sajūtu savai pilsētai, rosināt interesi par Iecavas pilsētas kultūrvēsturiskajiem objektiem, vietām, dabu un cilvēkiem. Izskatot nolikumu, diskusiju laikā tika veikti dažādi precizējumi un apstiprināts konkursa norises laiks. Plānots, ka konkursā būs iespēja piedalīties ikvienam Iecavas novadā deklarētam bērnam, jaunietim vecumā no septiņiem līdz 18 gadiem. 12 konkursa uzvarētāju darbi tiks izgatavoti kā foto gleznas un izstādītas izstādē Iecavas pilsētas svētkos šovasar - 3. jūlijā. Konkursa nolikums vēl jāapstiprina domes sēdē.

Otrais dienas kārtībā bija biedrības «Arhīvs» valdes locekļa Dzintara Zaumaņa iesniegums par iespēju pašvaldībai noslēgt deleģēšanas līgumu, lai veicinātu tūrisma attīstību Iecavas pilsētā un apkaimē. Saistībā ar «Iecavas novada tūrisma attīstības stratēģijā 2017-2021» plānoto «Regulāri pieejama muzeja/vēstures ekspozīcijas izveide un nodrošināšana Iecavas novadā» biedrība lūdz izskatīt piedāvājumu sadarbībai par ēkas Grāfa laukumā 3 izmantošanu.

Biedrība «Arhīvs» piedāvā izveidot pastāvīgu ekspozīciju par Iecavas novada vēsturi. Ekspozīcijā būtu akcentētas šādas tēmas: - Iecavas muiža Kurzemes hercogistes laikā; Pālenu dinastijas nozīme Iecavas miesta attīstībā; 1812. gada Iecavas kauja Napoleona Krievijas kampaņas ietvaros; Latvijas neatkarības karš – Iecavas atbrīvošana no bermontiešiem 14.11.1919.; sports Iecavā un Iecavas novads 2004.-2021. Ēkā ir pietiekami plašas telpas, lai tajās ierīkotu arī Tūrisma informācijas punktu.

Deputāte Solveiga Lineja atbalstīja ideju par ekspozīcijas izveidi, uzsverot: «Tā būtu lieliska iespēja ar skolēniem kulturoloģijas stundās aiziet un apskatīt vēsturiskus notikumus tepat, uz vietas Iecavā.» Komitejas vadītājs Juris Krievs pārliecināja arī citus deputātus, ka «ēkas iegādei pašvaldības īpašumā viennozīmīgi jābūt loģiskam turpinājumam – tā jāizmanto un jārada vietas, kādas vēl nav novadā». Biedrības «Arhīvs» ideja tika atbalstīta un virzīta izskatīšanai domes sēdē.

Sēdes dalībnieki sprieda arī par Iecavas pilsētas svētku organizēšanu un svētku vizuālo noformējumu. Iecavas kultūras nama vadītāja Alma Spale informēja, kā norit 3. jūlija pasākumu plānošana. Ņemot vērā esošo situāciju valstī, ierobežojumus un neziņu par to, kā būs jūlijā, tiek izstrādāti vairāki scenāriji. Protams, visi ļoti gaida, ka svētkus būs iespējams svinēt - ar mazākiem vai lielākiem ierobežojumiem. Šogad īpaši tiek domāts par to, kā iesaistīt iedzīvotājus kopējā pilsētas noformējuma veidošanā. Ticam, ka iecavnieki būs atsaucīgi, mums visiem kopā izdosies skaisti sapost pilsētu svētkiem un tos baudīt!

Līga Egle
Lapas informācija atjaunota:    07.04.2021