Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Aicina sabiedrību iesaistīties jaunveidojamā novada stratēģijas izstrādē

09.04.2021 0

Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada domes ir uzsākušas kopīgu attīstības plānošanas darbu un izstrādā jaunveidojamā Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu.

Jaunveidojamā Bauskas novada (pašlaik – Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novads) ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes mērķis ir noteikt kopīgo un katras pašvaldības ilgtermiņa attīstības vīziju, mērķus, prioritātes un kopīgu telpiskās attīstības redzējumu.

Jaunveidojamā Bauskas novada attīstības programma 2021.–2027. gadam būs plānošanas dokuments, kurā tiks noteiktas vidēja termiņa attīstības prioritātes un pasākumu kopums ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai, lai kopīgi attīstītu jaunveidojamā Bauskas novada teritoriju un racionāli ieguldītu pašvaldību budžeta līdzekļus.

Lai apzinātu iedzīvotāju un uzņēmēju vēlmes, vajadzības un redzējumu par Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada tālāko attīstību, sabiedrības pārstāvji tiek aicināti līdzdarboties piedaloties:

  • iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujās;
  • tematiskajās diskusijās;
  • stratēģiskajā sanaksmē;
  • dokumentu izstrādāto 1.redakciju publiskajā apspriešanā. 

 

Tematisko darba grupu darbs plānots 2021. gada aprīlī–maijā.
 

Diskusijas notiks tiešsaistē (Zoom platformā) un tajās aicināti tematisko darba grupu dalībnieki un ikviens interesents.

Plašāka informācija - Bauskas novada pašvaldības tīmekļa vietnē.

Lapas informācija atjaunota:    09.04.2021