Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Notikusi Finanšu komitejas sēde

13.04.2021 0

13. aprīlī Finanšu komitejas sēdē deputāti izskatīja virkni jautājumu, kuros galīgais lēmums būs jāpieņem domes sēdē.

Komiteja atbalstīja nepieciešamos grozījumus pašvaldības iestāžu - Iecavas kultūras nama, pirmsskolas izglītības iestādes «Dartija», Iecavas vidusskolas, Zālītes speciālās pamatskolas un pašvaldības administrācijas - pamatbudžeta tāmēs.

Deputāti turpināja spriest par saistošo noteikumu «Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai uz saimniecisko darbību Iecavas novadā 2021. gadā» projektu. Iecavas novada pašvaldības administrācijas nodokļu inspektore Evita Heidemane apstiprināja, ka saistošo noteikumu projekts ir papildināts ar deputātu ierosinājumiem, kuri tika minēti 7. aprīļa Attīstības komitejas sēdes.

Uz sēdi bija sagatavoti pašvaldības kapitālsabiedrību - sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) «Dzīvokļu komunālā saimniecība» un SIA «Iecavas siltums» - publiskie pārskati par 2020. gadu. Dokumentos iekļauta informācija par iestādes darbības rezultātiem, finanšu resursiem, kā arī plānotajām aktivitātēm 2021. gadā. Deputāti iztaujāja kapitālsabiedrību pārstāvjus, lūdzot precizēt gada pārskatos iekļauto informāciju.

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» valdes loceklis Juris Jundulis atkārtoti aktualizēja jautājumu par rēķinu sagatavošanas un rēķinu piegādes izmaksu aprēķinu klientiem. Ieviešot maksu par rēķinu sagatavošanu un rēķinu piegādi, kapitālsabiedrības mērķis ir samazināt un vienlīdzīgi piemērot administratīvos izdevumus visiem uzņēmuma klientiem, kā arī samazināt rēķinu apjomu drukātā formā. Par šo jautājumu visi deputāti vēl diskutēs domes sēdē.

Līga Egle
Lapas informācija atjaunota:    13.04.2021