Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Pašvaldība izsludina publisko apspriešanu jautājumā «VAI JŪS ATBALSTĀT IZSTRĀDĀTO IECAVAS PARKA ATTĪSTĪBAS KONCEPCIJU?»

08.05.2021 0

Lai noskaidrotu iecavnieku viedokli par sagatavoto projektu, dome ir nolēmusi rīkot publisko apspriešanu no 8.maija līdz 5.jūnijam (ieskaitot).

Pašvaldība izsludina publisko apspriešanu jautājumā «VAI JŪS ATBALSTĀT IZSTRĀDĀTO IECAVAS PARKA ATTĪSTĪBAS KONCEPCIJU?»
FOTO: Parka estrādes pārbūves vizualizācija

Iecavas parka attīstības koncepcija - PASKAIDROJUMA RAKSTS - ŠEIT

Iecavas parka attīstības koncepcija - GRAFISKĀ DAĻA - ŠEIT

Iecavas parka attīstības koncepcija - INSTITŪCIJU IZSNIEGTIE TEHNISKIE NOTEIKUMI - ŠEIT

Pielikums - DENDROLOĢISKĀ INVENTARIZĀCIJA  - ŠEIT

 

ELEKTRONISKI aizpildāma publiskās apspriešanas APTAUJAS LAPA - ŠEIT.

IZDRUKĀJAMA publiskās apspriešanas APTAUJAS LAPA - ŠEIT

 

SAITE, lai pievienotos publiskās apspriešanas SANĀKSMEI 19. maijā plkst.18.00 līdz 20.00, - ŠEIT.

 

Pašlaik dažādi uzlabojumi Iecavas parkā, piemēram, apgaismojuma, soliņu, atkritumu urnu ierīkošana, stādījumu veidošana, notiek stihiski, atbilstoši pašvaldības finanšu līdzekļiem un iespējām, neievērojot vienotu konceptu.

Atbilstoši Iecavas novada attīstības programmas Investīciju plānam laika posmā no 2020.gada līdz 2021.gadam pašvaldībai jāizstrādā turpmākā Iecavas parka attīstības koncepcija, šim nolūkam paredzot pašvaldības finansējumu.

Pašvaldība ir noslēgusi līgumu par Iecavas parka attīstības koncepcijas izstrādi ar izpildītāju SIA «Mikrominimus». Parka attīstības koncepcija dažādās izstrādes stadijās vairākkārt prezentēta Iecavas parka attīstības tematiskā plānojuma izstrādes darba grupai.

SIA «Mikrominimus» sagatavotais projekts ar Iecavas novada domes 27. aprīļa lēmumu nodots publiskajai apspriešanai.

Lapas informācija atjaunota:    19.05.2021