Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Nokavējuma nauda par šī gada NĪN netiek aprēķināta

17.05.2021 0

Atgādinām, ka Iecavas novada pašvaldībā pirmie divi šī gada nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājuma termiņi ir pārcelti uz 16.augustu.

Jau ziņots, ka Iecavas novada dome 27. janvārī ir nolēmusi pārcelt NĪN samaksas I un II ceturkšņa termiņu - attiecīgi 31. martu un 17. maiju – uz 16. augustu.

Atbilstoši 2021. gada 13. marta grozījumiem «Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma» 5. pantā, par 2021. taksācijas gadam NĪN maksājuma kavējumu likuma «Par nodokļiem un nodevām» 29. panta otrajā daļā noteiktā nokavējuma nauda netiek aprēķināta, ja maksājums ir veikts līdz 2021. gada 31. decembrim.

Būtiski ņemt vērā: ja 2021. taksācijas gadam aprēķinātais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums līdz 2021. gada 31. decembrim nav veikts, nodokļa maksājumam, sākot ar 2022. gada 1. janvāri, tiek aprēķināta nokavējuma nauda likumā noteiktajā apmērā.

NĪN visērtāk ir nomaksāt attālināti - internetbankā vai portālos www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

 

Ja vēlies pieteikties elektroniskajam maksāšanas paziņojumam, ir trīs iespējas, kā to izdarīt:

1) pieteikties portālā www.epakalpojumi.lv;

2) sūtot savu e-pasta adresi Iecavas novada pašvaldības administrācijas nodokļu inspektorei Evitai Heidemanei: evita.heidemane@iecava.lv;

3) vai zvanot nodokļu inspektorei Evitai Heidemanei pa tālruni 63941973.

Lapas informācija atjaunota:    17.05.2021