Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Notikusi Finanšu komitejas sēde

08.06.2021 0

8.jūnija Finanšu komitejas sēdē deputāti izskatīja virkni jautājumu, kuros galīgais lēmums būs jāpieņem domes sēdē.

8.jūnija sēdē deputāti diskutēja par fiziskās sagatavotības trenera štata vienības izveidi sporta skolā «Dartija». Plānots, ka fiziskās sagatavotības treneris strādās ar pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem sporta skolā «Dartija» no 2021. gada 1.septembra. Lai pamatotu šādas štata vienības izveidi un nepieciešamību sporta skolā «Dartija», uz sēdi bija pieaicinātas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas.  Komitejas sēdes dalībnieki akceptēja štata vietas izveidi un virzīja tālāk uz apstiprināšanu domes sēdē.

 Par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu vasaras mēnešos pirmsskolas izglītības iestādē «Dartija»

Pamatojoties uz to, ka vasaras mēnešos pirmsskolas izglītības iestādē «Dartija»       vasaras mēnešos (jūnijs, jūlijs, augusts) izglītības iestādes pakalpojumi tiek sniegti jaukta vecuma grupās, visiem izglītojamajiem ēdināšanas maksu noteikt vienotu, t.i., 1,49 EUR dienā. PII «Dartija» vadītāja Irina Freimane apstiprināja, ka izglītojamo vecāki ir aptaujāti un iebildumu viņiem nav. Vienotu ēdināšanas maksu vasaras mēnešos deputāti atbalstīja.

Par finansējumu vienreizējai piemaksai profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem

No Kultūras ministrijas tika saņemts finansiāls atbalsts profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem un atbalsta personālam par papildu slodzi un palielināto darba apjomu obligātā mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā. Iecavas Mūzikas un mākslas skolas direktore Zane Andžāne deputātus informēja, ka piešķirtais finansējums tiks sadalīts visiem pedagogiem proporcionāli slodzei.

Par finansējuma piešķiršanu Grāfa Pālēna pils pamatu identificēšanai

Pamatojoties uz maijā veikto tirgus izpēti Grāfa Pālēna pils pamatu identificēšanai, Iecavas novada pašvaldības administrācijas izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs lūdz piešķirt finansējumu 5808,- EUR. Plānoto pils pamatu izpēti veiks Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācību spēki kopā ar studentiem. Finansējums tika piešķirts.

Par jaunas asfalta virskārtas uzklāšanu Upes ielā

Iecavas novada pašvaldības administrācijas izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs informēja visus klātesošos par nepieciešamajiem asfaltēšanas darbiem Upes ielā un lūdza deputātiem apstiprināt papildus finanšu līdzekļus plānotajiem darbiem. Darbi tiks uzsākti tuvākajā laikā, plānota jaunas asfalta virskārtas 4 cm biezumā uzklāšana Upes ielā, kā arī ātruma ierobežojuma vaļņu atjaunošana.

Līga Egle
Lapas informācija atjaunota:    08.06.2021