Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: twitter facebook instagram

Noslēgti līgumi par vidusskolas pārbūvi un sporta zāles būvniecību

08.07.2021 0

Iecavas novada pašvaldība jūnija nogalē noslēgusi līgumus par divu nozīmīgu objektu būvniecību Iecavā.

22. jūnijā noslēgts līgums ar SIA «REATON» par Iecavas vidusskolas pārbūvi Skolas ielā 37, Iecavā. Līgums paredz, ka pārbūves darbi notiks divās kārtās. Pirmajā kārtā paredzēta esošās virtuves pārbūve un aktu zāles pārbūve par ēdamzāli. Otrajā kārtā paredzēta jaunas aktu zāles un tās palīgtelpu būvniecība. Abu kārtu būvniecības darbi tiks uzsākti vienlaikus.

Darbu izpildes termiņš pirmajai kārtai ir pieci mēneši, bet otrajai kārtai - desmit mēneši no būves vietas pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas dienas. Kopējā līgumcena par darbu izpildi ir 2 179 094,16 eiro un PVN 21% - 457 609,77 eiro, kopā - 2 636 703, 93 eiro.

30. jūnijā noslēgts līgums ar SIA «Selva Būve» par sporta zāles būvniecību pie Iecavas pamatskolas. Kopējā līgumcena par darbu izpildi noteikta 2 076 124,33 eiro apmērā un PVN 21% - 435 986,11 eiro, kopā - 2 512 110,44 eiro. Darbu izpildes termiņš - 12 mēneši no būves vietas pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Pašlaik būvnieki sagatavo nepieciešamos dokumentus iesniegšanai Būvvaldē, lai saņemtu būvatļauju.

Anta Kļaveniece
pašvaldības administrācijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    08.07.2021