Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: twitter facebook instagram

Vēlas samazināt neuzskaitītu ūdens patēriņu

16.07.2021 0

Iedzīvotāji, saņemot rēķinu, bieži vien redz, ka visas mājas iedzīvotāju patērētā ūdens kubatūra atšķiras no faktiskā patēriņa. Kāpēc rodas šie ūdens zudumi? Viens no iemesliem - ir iedzīvotāji, kuri pakalpojuma sniedzējam neiesniedz informāciju par saņemto pakalpojumu apjomu.

SIA «DzKS» saviem klientiem atgādina, ka 2017. gadā ir pieņemti un 2020. gadā precizēti pašvaldības saistošie noteikumi Nr.8 «Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Iecavas novadā».

Lai samazinātu neuzskaitītu ūdens patēriņu, saistošo noteikumu pielikumā «Ūdenssaimniecības patēriņa norma komercuzskaitei» ir noteiktas ūdens patēriņa normas, kuras, sagatavojot rēķinus, piemērojamas gadījumos, kad pakalpojuma lietotājs:

  • vairāk nekā trīs mēnešus pakalpojuma sniedzējam nav iesniedzis informāciju par lietoto pakalpojuma apjomu;
  • nav informējis par ūdenssaimniecības pakalpojumu nelietošanu;
  • nav atbildējis uz pakalpojumu sniedzēja rakstisku brīdinājumu.

 

Ūdenssaimniecības patēriņa norma komercuzskaitei

Nr.p.k.

 

Ēku labiekārtotības pakāpe

Viena iedzīvotāja ūdens patēriņš diennaktī (vidēji gadā), l/dn

1.

Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju un karstā ūdens apgādi

200

 

2.

Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju
(ar vannām un dušām)

300

 

3.

Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju
(bez vannām un dušām)

100

4.

Kanalizācija

Proporcionāli patērētajam ūdens daudzumam

 

Publicēšanai sagatavojusi A. Kļaveniece

Lapas informācija atjaunota:    16.07.2021