Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: twitter facebook instagram

MK atbalstījis aizdevuma piešķiršanu autoceļa pārbūvei

06.09.2021 0

Ministru kabineta sēdē 31. augustā apstiprināts rīkojums par valsts aizdevuma piešķiršanu tiem pašvaldību investīciju projektiem, kuri izvērtēti projektu pieteikumu sestajā kārtā.

Lai veicinātu ekonomikas atgūšanos no Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija šogad ir paplašinājusi pašvaldību iespējas aizņemties finansējumu no Valsts kases. Joprojām populārākais aizdevuma mērķis ir pašvaldības transporta infrastruktūras attīstība. Svarīgs kritērijs aizdevuma saņemšanai ir projekta augsta gatavība – projekti būs jāpabeidz līdz 2022. gada beigām. Investīciju projekta aizdevuma apmērs nevar būt lielāks par 85% no kopējām izmaksām, un pašvaldībām jānodrošina līdzfinansējums, kas nav mazāks par 15%.

Sestajā kārtā kopumā ir atbalstīts 51 investīciju projekts, tostarp arī Iecavas novada pašvaldības administrācijas sagatavotais projekts Autoceļa "V1040–Roņi–Tāmas-Renceles–A7" pārbūves 2. kārta.  Kopējais projekta finansējums plānots 262 607,66 eiro, kopējais aizņēmuma apmērs - 220 000,00 eiro, pašvaldības budžeta līdzfinansējums - 42 607,66 eiro. Lai saņemtu aizdevumu, pieteikuma iesniedzējam vēl ir jāsaņem arī Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes atļauja projekta īstenošanai.

Projektā paredzēts autoceļa “V1040–Roņi–Tāmas–Renceles–A7” posmā 2,22 km garumā virs nesaistītu minerālmateriālu seguma izbūvēt divas karstā asfalta seguma kārtas.

2018. gadā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu autoceļam 1. kārtā tika izbūvēta nesaistītu minerālmateriālu maisījuma kārta 25 cm biezumā, izveidotas nobrauktuves, izbūvētas jaunas caurtekas un nomainītas esošās caurtekas, ceļmalās apzāģēti koki un krūmi, iztīrīti sāngrāvji, izbūvēta drenāža un veikti teritorijas labiekārtošanas darbi un uzstādīti satiksmes organizācijas līdzekļi.

Projekts tika realizēts, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīvesvidi un veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, kā prioritāti izvirzot lauksaimniecības uzņēmējdarbības veicināšanu un konkurētspēju Bauskas novadā (Iecavas pagastā). Ceļu ikdienā izmanto Rosmes ciema iedzīvotāji, pašvaldības skolēnu pārvadājumu autobusi, kā arī vairāki uzņēmēji un zemnieki.

Bauskas novada dome 29. jūlija sēdē atbalstīja autoceļa pārbūves 2. kārtas projekta īstenošanu. Tika nolemts ņemt aizņēmumu no Valsts kases 220 000 eiro apmērā ar saņemšanas termiņu no 2021. gada 10. oktobra līdz 2021. gada 31. decembrim. Aizņēmumu paredzēts atmaksāt 10 gados; par atmaksas garantu noteikts Bauskas novada pašvaldības budžets.

Beata Logina
Iecavas novada pašvaldības administrācijas Komunikācijas nodaļas vadītāja
Lapas informācija atjaunota:    06.09.2021