Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: twitter facebook instagram

Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

08.09.2021 0

Bauskas novada dome 26.08.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 116 "Par nekustamā īpašuma "Baldones iela 65", Iecavā, Bauskas novadā, lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu" (protokols Nr.4, 44.p.) un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 4 "Lokālplānojuma "Baldones iela 65" teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa".

Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv

Lapas informācija atjaunota:    08.09.2021