Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: twitter facebook instagram

Jaunajai apkures sezonai gatavi

13.09.2021 0

Noslēgumam tuvojas SIA «Iecavas siltums» realizētie projekti - gan Iecavas centru un Dartijas mikrorajonu savienojošā siltumtīklu posma izbūve, gan katlu mājas pārbūve, kurā uzstādīts jauns biomasas katls. Par projektu aktualitātēm pastāstīja SIA «Iecavas siltums» valdes loceklis Juris Drizļionoks, galvenais inženieris Guntars Balodis un jurists Andis Kaspars.   

Jaunajai apkures sezonai gatavi
FOTO: A. Kļaveniece

6. septembrī Bauskas novada būvvaldē iesniegts apliecinājums par izbūvētā siltumtīklu posma gatavību ekspluatācijai. Savukārt katlu mājā Grāfa laukumā 5 vēl notiek iekšdarbi, atlicis sakārtot lietusūdens novadīšanas sistēmu, veikt teritorijas labiekārtošanu un jaunā apkures katla testēšanu, kas būs iespējama, kad gaisa temperatūra noslīdēs līdz aptuveni mīnus trim četriem grādiem.

Katlumājā ir saglabātas dabasgāzes iekārtas, bet piebūvētajās telpās izvietots jaunais šķeldas kurināmais ūdenssildāmais katls ar jaudu 3 MW, slīpā kustīgo ārdu priekškurtuve, elektrostatiskais filtrs, kurš no dūmgāzēm atdala sīkās daļiņas, slēgta šķeldas pieņemšanas un glabāšanas telpa ar hidraulisko bīdītāju un pārējais tehnoloģiskais aprīkojums. Uzstādīts arī jauns ar šķeldas kurināmo katlu sasaistīts tērauda dūmenis, kura augstums ir 25 metri.

Ja jauno apkures katlu varētu salīdzināt ar auto, tas atbilstu mercedes klasei, skaidro J. Drizļionoks. Milzu izmēra elektrostatiskais filtrs no dūmgāzēm atdalīs sīkās daļiņas.

 

Austrijas uzņēmumā «Kohlbach» ražotais šķeldas katls jūnija sākumā pirmo reizi tika iedarbināts testa režīmā, klātesot arī Austrijas uzņēmuma pārstāvjiem. Testēšanas laikā veikti katla regulēšanas darbi, bet siltums izmantots izbūvētās kurtuves žāvēšanai.

SIA «Iecavas siltums» pārstāvji cer, ka oktobrī vai novembrī varēs uzsākt jaunā katla ekspluatāciju, izmantojot atjaunojamo resursu - šķeldu. 8. septembrī izsludināta procedūra šķeldas iepirkumam. Šķeldas pieņemšanas un glabāšanas telpa izbūvēta ar hidraulisko bīdītāju, kas palīdz šķeldu virzīt uz kurtuvi. Glabātavā ietilpst 460 beramo kubikmetru (ber/m3) šķeldas, kas ir četru automašīnu krava. Vidēji no 1,55 ber/m3 iespējams iegūt vienu megavatstundu (MWh) siltumenerģijas. Darbinot katlu māju ar pilnu jaudu, šķeldas diennakts patēriņš būtu 112 ber/m3, taču šāda jauda, iepērkot koģenerācijas siltumenerģiju no SIA «Agro Iecava», nav nepieciešama.

No «Agro Iecava» ik gadu tiek iepirkti aptuveni 50% nepieciešamā siltuma, un pēdējos gados šis apjoms ir vēl pieaudzis. Piemēram, 2020. gadā no «Agro Iecava» iepirkti 8672 MWh siltumenerģijas, bet SIA «Iecavas siltums» saražotais apjoms bijis 5184,77 MWh.

Gan iepirktā siltumenerģija, gan pašu iespēja ražot siltumenerģiju no atjaunojamiem resursiem līdz ar jaunā apkures katla uzstādīšanu ļaus uzņēmumam noturēt siltumapgādes tarifu no strauja sadārdzinājuma, ko var izraisīt gāzes cenu svārstības. Ja siltumenerģijas ražošanā tiktu izmantota tikai dabasgāze, tarifs būtu krietni pieaudzis, jo gāzes cena pēdējā gada laikā ir ievērojami kāpusi. Piemēram, 2020. gada aprīlī SIA «Iecavas siltums» noslēgtais līgums ar gāzes piegādātājiem paredzēja par vienu iepirkto gāzes megavatstundu (MWh) maksāt 12,90 eiro, bet pašlaik gāzes cena uzkāpusi līdz 44,30 eiro par MWh.

Pašlaik regulatora noteiktais gala tarifs lietotājiem līdz 2021. gada 20. decembrim ir 51,57 EUR/MWh (bez PVN), bet pēc 20. decembra - 50,91 EUR/MWh (bez PVN) ar nosacījumu, ja siltuma ražotājs saistībā ar izmaksu sadārdzināšanos neiesniegs prasību par jauna tarifa apstiprināšanu.  

Lai gan jaunais šķeldas katls vēl nav nodots ekspluatācijā, uzņēmums «Iecavas siltums» ir gatavs uzsākt jauno apkures sezonu. Divas iestādes ir jau izteikušas vēlmi, iestājoties drēgnākam laikam, pieslēgt apkuri. To pašu var darīt arī citi klienti, lai savos mājokļos un darba vietās justos komfortabli.

Projekti «Esošā siltumavota pārbūve Iecavā, Grāfa laukumā, uzstādot jaunu biomasas katlu» un «Siltumtīklu pārbūve Iecavā» tiek realizēti Kohēzijas fonda darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa «Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē» ietvaros.

Saskaņā ar iepirkuma līgumu projekta «Esošā siltumavota pārbūve Iecavā, Grāfa laukumā, uzstādot jaunu biomasas katlu» būvprojekta izstrādātājs, autoruzraudzības un būvdarbu veicējs ir SIA «Filter». Kopējā līgumcena - 1 677 000 eiro (bez PVN).

Projekta «Siltumtīklu pārbūve Iecavā» izstrādātājs, autoruzraudzības un būvdarbu veicējs ir SIA «DGS». Kopējā līgumcena - 525 032,18 eiro (bez PVN).

Anta Kļaveniece
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    13.09.2021