Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: twitter facebook instagram

Novada vadības pārstāvju tikšanās ar iedzīvotājiem sākas Iecavā

14.09.2021 0

Pirmdien, 13. septembrī, Iecavas kultūras namā notika šī gada pirmā tikšanās ar iedzīvotājiem.

Novada vadības pārstāvju tikšanās ar iedzīvotājiem sākas Iecavā
FOTO: Līga Egle

Turpinot tradīciju pirms nākamā gada budžeta veidošanas izzināt vietējo iedzīvotāju vēlmes un ierosinājumus, 13.septembrī Bauskas novada domes, Bauskas novada pašvaldības iestādes «Iecavas novada pašvaldības administrācija» un SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» vadības pārstāvji tikās ar interesentiem.

Ar iedzīvotājiem tikās Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Mačeks, Iecavas novada pašvaldības administrācijas vadītājs Mārtiņš Veinbergs, vadītāja vietnieks Normunds Vāvers, Reģionālās pašvaldības policijas Iecavas novada nodaļas priekšnieks Gundars Dzenis, SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» (DzKS) valdes loceklis Juris Jundulis un Iekšējo un ārējo inženiertīklu saimniecības vadītājs Aivars Tenisons. Iecavas kultūras namā uz sarunu bija ieradušies 27 iedzīvotāji.

Sarunas ievadā Aivars Mačeks sanākušos iepazīstināja ar aktualitātēm, kas saistītas ar administratīvi teritoriālo reformu. Informēja, ka reformu ietekmēs arī tas, kāds būs jaunais Pašvaldību likums, tas noteikti ietekmēs pašvaldības darbību un visus notiekošos procesus. A.Mačeks skaidroja, ka notiek intensīvs darbs pie nodaļu apvienošanas, darbinieku izvērtēšanas, lai 2022. gadu pilnvērtīgi varētu uzsākt jaunais apvienotais novads.

Kā viena no prioritātēm – arī turpmāk nodrošināt iedzīvotājiem iespēju visus pakalpojumus saņemt pagastos/pilsētās uz vietas. Norit intensīvs darbs pie vienotu saistošo noteikumu izstrādes. 13. septembrī darbu ir uzsācis Bauskas novada domes izpilddirektors Ivars Romānovs, aizvadītas jau pirmās tikšanās dažās pašvaldības iestādēs. 10. septembrī noslēdzās pieteikumu iesniegšana uz vakanto Bauskas novada pašvaldības iestādes «Bauskas novada administrācija» vadītāja amatu. Saņemti četri pieteikumi, un šīs nedēļas laikā kandidāti tiks aicināti uz intervijām, lai izraudzītos atbilstošāko.

M. Veinbergs iedzīvotājiem pastāstīja par projektiem, kas tiek realizēti pašreiz un kas ir vēl plānā. Īpašs prieks par ceļiem, kas tiks asfaltēti uz Zorģu ciemu un Rosmi. Iestādes vadītājs aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un pieņemt īslaicīgas neērtības saistībā ar ceļu un citiem remontdarbiem Iecavā. Projektēšanas stadijā ir ceļu asfaltēšana uz Audrupiem un Zālīti. Dievdārziņa takas jaunās konstrukcijas top, un plānots, ka šajā gadā projekts tiks pabeigts. Drīzumā noslēgsies Liepu ielas asfaltēšanas darbi, un Ābeļu/Vīnkalna ielā paredzētie darbi norit pēc plāna. Ozolu ielas asfaltēšanas darbi tiks uzsākti tuvākajā laikā. Ziemas periodā plānots strādāt pie Sila ielas trotuāra projekta izstrādes. Plānā ir arī jaunu apgaismojuma projektu izstrāde.

Mājas Skolas ielā 2 iedzīvotāja jautāja, kāpēc liekā ūdens patēriņš tiek sadalīts uz iedzīvotājiem. DzKS vadītājs Juris Jundulis skaidroja, ka to paredz Ministru kabineta noteikumi Nr. 1013 «Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu». Ūdens patēriņa starpību sedz iedzīvotāji, kas nav nodevuši skaitītāja rādījumus vai kuriem nav verificētu skaitītāju. Ja tādu nav, tad starpība tiek sadalīta proporcionāli starp visiem lietotājiem. Ūdens patēriņa starpība veidojas tādēļ, ka iedzīvotāji skaitītājus nenolasa vienā laikā un mēdz rādījumus noapaļot. Taču laika gaitā starpība izlīdzinās - vienu mēnesi būs jāpiemaksā, bet nākamajā, iespējams, jāmaksā mazāk. DzKS vadītājs vienojās organizēt tikšanos ar Skolas ielas 2 visiem iedzīvotājiem, lai skaidrotu šo problēmu un mēģinātu iedzīvotājiem likt saprast, cik būtiski ir nodot precīzus rādījumus katru mēnesi noteiktajā laikā.

Uz to, ka atkritumu novietnēs daudz nekārtību, norādīja gan iedzīvotāji, gan DzKS vadītājs, gan Iecavas policijas nodaļas priekšnieks Gundars Dzenis. Tikko ir uzstādītas četras video novērošanas kameras dažādās atkritumu konteineru novietnēs ar cerību, ka tās palīdzēs mazināt paviršo attieksmi pret atkritumu šķirošanu: šķiroto atkritumu konteineros tiek samesti sadzīves atkritumi, un apsaimniekotājam nekas cits neatliek, kā konteinera saturu bērt pie sadzīves atkritumiem, jo pārstrādei tas vairs neder. Daudzdzīvokļu māju konteineros sistemātiski savus atkritumus izmet privātmāju iedzīvotāji. Piefiksēti gadījumi, kad no privātmājām atkritumus ved ar mašīnu nakts stundās. Intensīvu darbu un kontroli veic pašvaldības policijas darbinieki.

Izskanēja jautājums no iedzīvotājas par kanalizācijas izbūvi. Tā ir apstājusies Pūpolu ielā, iedzīvotāja interesējās, vai tie turpināsies Bērzu ielā. DzKS vadītājs informēja, ka pašreiz šī iela nav ietverta esošajā projektā, vispirms ir jānodrošina kanalizācijas pieslēgšana esošajā infrastruktūrā, pēc tam var būvēt jaunu.

Iedzīvotājs interesējās par iespēju izbūvēt stāvlaukumu pie pirmsskolas izglītības iestādes «Dartija». Pašreiz diemžēl pie pirmsskolas izglītības iestādes vietas jauna stāvlaukuma būvniecībai nav. Tāpat iedzīvotājs interesējās, kādā stadijā ir pilsētas ‘’centra laukuma’’ projekts. A.Mačeks atbildēja, ka ļoti lēnām, bet šis centra/ tirgus laukums tiek uzlabots.

Kundze gados uzdeva jautājumu par to, kur vērsties pēc palīdzības, ja nepieciešami kādi darbi, kurus pašas spēkiem nav iespējams veikt. Sarunu gaitā vienojās ar DzKS vadību, ka var vērsties pie viņiem pēc palīdzības.

Vairāk jautājumu gan izskanēja par cilvēku individuālām problēmām. Ierosinājumu, kas skar plašākas sabiedrības dzīves vides uzlabošanu pilsētā, bija maz. Līdz ar to iedzīvotāja ierosināja uz noteiktu laiku Iecavas pilsētas un pagasta tīmekļvietnē iecava.lv izveidot ierosinājumu sadaļu, ko ņemt vērā, izstrādājot 2022. gada budžetu.

Nākamās tikšanās ar iedzīvotājiem:
16. septembrī pie Rosmes bibliotēkas,
20. septembrī Audrupu rotaļu laukumā,
27. septembrī Zorģu bibliotēkā,
4. oktobrī Zālītes bibliotēkā,
7. oktobrī Ziemeļu bibliotēkā.

Sākums - plkst. 18.00.

Līga Egle
Iecavas novada pašvaldības administrācijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    14.09.2021