Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: twitter facebook instagram

Sabiedrisko pakalpojumu regulators izvērtē jauno siltumenerģijas tarifu

13.10.2021 0

Ceturtdien, 14. oktobrī, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes sēdē tiks izskatīts jaunais siltumenerģijas tarifs, kuru 29. septembrī komisijai iesniegusi pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Iecavas siltums”.

Plānots, ka siltumenerģijas gala tarifs pieaugs par aptuveni 26%. Situācija gan drīzumā varētu mainīties, jo līdz ar pārbūvētās katlu mājas nodošanu ekspluatācijā SIA “Iecavas siltums” nekavējoties iesniegs jaunu siltumenerģijas tarifu. Iespēja ražot siltumenerģiju no atjaunojamiem resursiem ļaus uzņēmumam noturēt siltumapgādes tarifu no strauja sadārdzinājuma, ko izraisa gāzes cenu svārstības.    

SIA “Iecavas siltums” jurists Andis Kaspars skaidro, ka siltumenerģijas tarifa pieaugums ir saistīts ar dabasgāzes cenas palielinājumu. Dabasgāzes tirgū jau kopš šī gada sākuma ir vērojams straujš cenas kāpums. Šobrīd dabasgāzes cenas sasniegušas vēsturiski augstāko cenu līmeni kopš dabasgāzes tirgus atvēršanas. Minētais dabasgāzes cenas kāpums novērojams visās energoresursu biržās. Šī iemesla dēļ kurināmā izmaksas SIA “Iecavas siltums” pieaugušas 3,6 reizes  – no 12,93 EUR līdz 46,91 EUR bez PVN par 1 MWh.

Pamatojoties uz 12.11.2020. gada Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 146, SIA „Iecavas siltums” tika piešķirta atļauja pašai saskaņā ar metodiku noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus iepirktās siltumenerģijas cenas un kurināmā cenas izmaiņu gadījumā.

Dabasgāzes cena septembrī ir 46,91 EUR/MWh. (AS “Latvijas Gāze” dabasgāzes cena 2021. gada septembrī 44,98 EUR/MWh, AS "Conexus Baltic Grid" maksa par izejas punkta Latvijas lietotāju apgādei izmantošanu laika periodam no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. septembrim (gāzes gadam) ir 1,9296946 EUR/MWh.) Šī dabasgāzes cena ir izmantota jaunā tarifa aprēķinā.

Dabasgāzes cena oktobrī ir 67,85 EUR/MWh. (AS “Latvijas Gāze” dabasgāzes cena 2021. gada oktobrī 65,92 EUR/MWh, AS "Conexus Baltic Grid" maksa par izejas punkta Latvijas lietotāju apgādei izmantošanu laika periodam no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. septembrim (gāzes gadam) ir 1,9296946 EUR/MWh.)

SIA “Iecavas siltums” siltumenerģijas gala tarifu aprēķināja saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada lēmumu Nr. 1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika".

 

1. Piedāvātā tarifa spēkā stāšanās datums ir 2021. gada 1. novembris un spēkā līdz 2021. gada 20. decembrim.

 

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs (bez PVN)

Noteiktais (piedāvātais) tarifs (bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%).

Siltumenerģijas ražošana

42,22

55,15

+30,63%

Siltumenerģijas pārvade un sadale

7,88

8,33

+5,71%

Siltumenerģijas tirdzniecība

0,63

0,63

0,0%

Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente

0,84

0,84

0,0%

Siltumenerģijas gala tarifs

51,57

64,95

+25,95%

 

2. Piedāvātā tarifa spēkā stāšanās datums ir 2021. gada 21. decembris

 

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs (bez PVN)

Noteiktais (piedāvātais) tarifs (bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%).

Siltumenerģijas ražošana

41,58

54,51

+31,1%

Siltumenerģijas pārvade un sadale

7,86

8,31

+5,73%

Siltumenerģijas tirdzniecība

0,63

0,63

0,0%

Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente

0,84

0,84

0,0%

Siltumenerģijas gala tarifs

50,91

64,29

+26,28%

 

 

Ja kurināmā cena nākotnē būs zemāka par to, kas iekļauta piemērotajā tarifā, SIA “Iecavas siltums” būs jānosaka zemāks tarifs.

2021. gada februārī SIA “FILTER Latvija” uzsāka šķeldas katlu mājas būvniecību. Būvniecības darbi aizkavējās, jo SIA “FILTER Latvia” nespēja savlaicīgi veikt projektēšanas darbus.

Šobrīd vispārējie būvdarbi ir pabeigti, atlikuši labiekārtošanas darbi. Lai nodotu šķeldas katlu māju ekspluatācijā un uzsāktu lētākas siltumenerģijas ražošanu, ir nepieciešama karstā testēšana. Pašreizējos laika apstākļos nav iespējams veikt iekārtas karsto testēšanu. Testēšanas laikā iekārta strādā 72 stundas uz pilnu jaudu un saražo 3MW siltumenerģijas stundā. Lai varētu nodot patērētājiem testēšanas laikā saražoto siltumenerģiju, ir nepieciešams, ka vidējā diennakts āra gaisa temperatūra ir ap -40C. Šāda āra gaisa temperatūra ir novembrī, decembrī.

Iecavas novada pašvaldības administrācijas Komunikācijas nodaļa
Lapas informācija atjaunota:    13.10.2021