Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: twitter facebook instagram

Te ir darbs: internāta skolotāja un izglītības psihologa vakance

13.10.2021 0

Zālītes speciālā pamatskola (reģ. Nr. 90000057140) aicina darbā internāta/dienesta viesnīcas skolotāju un izglītības psihologu. 

Internāta/ dienesta viesnīcas skolotāja 

darba pienākumi:

 • Veicināt internātā dzīvojošo izglītojamo mācību rezultātu, sociālo prasmju uzlabošanos, personības pilnveidi un saturīga brīvā laika pavadīšanu;
 • Sadarboties ar mācību priekšmetu skolotāju, izglītības iestādes atbalsta personālu un izglītības iestādes vadību vienotas audzināšanas darbības nodrošināšanai izglītības iestādē;
 • Rūpēties par izglītojamo drošību un izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu u.c.
 • Izglītība: Augstākā pedagoģiskā
 • Darba vieta: Zālītes speciālā pamatskola, “Brīviņi”, Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV 3913;
 • Slodze – pilna (40 stundas nedēļā);
 • uz nenoteiktu laiku.

Darbu uzsākt 14.10.2021.

Algas likme, sākot no 860 EUR, + 15% piemaksa par darbu īpašos apstākļos atbilstoši MK 2016. g. 5. jūlija noteikumiem Nr. 445.

 

Izglītības psihologa 

darba pienākumi:

 • Izglītojamā psiholoģiskā izpēte, t.sk. izglītojamā novērošana mācību stundās un ārpus tām;
 • Izglītojamā sociālpsiholoģiskās vides izpēte;
 • Izglītojamo, vecāku un pedagogu konsultēšana izglītojamo psiholoģisko problēmu gadījumos;
 • Izglītojamā psihiskās attīstības veicināšanas pamatprincipu izstrāde mācību apguves grūtību gadījumos un ieteikumu izstrādāšana pedagogiem un vecākiem atbalsta sniegšanai;
 • Rakstisku atzinumu sagatavošana par izglītojamā psiholoģiskās izpētes vai konsultēšanas rezultātiem gadījumos, ja izglītojamais tiek nosūtīts uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju vai saņem izglītības iestādes atbalsta komisijas palīdzību, kā arī normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos vai pēc vecāku rakstiska pieprasījuma.
 • Izglītība: Augstākā akadēmiskā izglītība un profesionālā kvalifikācija (psihologs, psihologs-praktiķis);
 • Darba vieta: Zālītes speciālā pamatskola, "Brīviņi", Iecavas novads, LV 3913;
  • Slodze – 0,7 (21 stunda nedēļā);

  • uz nenoteiktu laiku.

Darbu uzsākt 14.10.2021.

Algas likme, sākot no 860 EUR, + 15% piemaksa par darbu īpašos apstākļos atbilstoši MK 2016. g. 5. jūlija noteikumiem Nr. 445.

 

Tālr. 29483699.
e-pasts: zalitesskola@iecava.lv

Lapas informācija atjaunota:    14.10.2021