Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: twitter facebook instagram

Apstiprināta Iecavas parka attīstības koncepcija

07.12.2021 0

25. novembrī Bauskas novada domes sēdē deputāti apstiprinājuši Iecavas parka attīstības koncepciju galīgajā redakcijā.

Apstiprināta Iecavas parka attīstības koncepcija

Izstrādātā koncepcija paredz risinājumus gan parka dabas vides attīstībai, ievērojot īpaši aizsargājamas dabas teritorijas un objektus, gan iekļauj priekšlikumus dažādas infrastruktūras – gājēju taciņu, mazo arhitektūras formu, putnu mājas, tiltiņu, estrādes u. c. - attīstībai.

 

Līdz šim dažādi uzlabojumi parkā (apgaismojuma, soliņu, atkritumu urnu ierīkošana, stādījumu veidošana) notikuši atbilstoši pašvaldības finanšu līdzekļiem un iespējām, neievērojot vienotu konceptu. Pamatojoties uz „Iecavas novada attīstības programmu 2020.-2026. gadam”, laika posmā no 2020. gada līdz 2021. gadam pašvaldība izstrādāja Iecavas parka turpmākās attīstības koncepciju. Tā dažādās izstrādes stadijās vairākkārt prezentēta Iecavas parka attīstības tematiskā plānojuma darba izstrādes grupai, kura iesniedza savus priekšlikumus koncepcijas izstrādes turpināšanai.

 

Koncepcijas 1. redakcijas publiskā apspriešana notika no 2021. gada 8. maija līdz 5. jūnijam. Pēc rezultātu apkopošanas un izvērtēšanas gala redakcijā iestrādāti šādi izteiktie priekšlikumi:

- pie estrādes paredzēta sagatavota/piedāvāta zona tirgotājiem un sabiedriskajai ēdināšanai;

- nākotnē paredzēts Iecavas parkā izveidot publiskas WI-FI zonas. WI-FI zonas izveide parkā var būt kā pašvaldības un vietējā vai nacionālā mēroga uzņēmuma sadarbības projekts, kas neprasa nesamērīgi lielus kapitālieguldījumus un enerģijas resursus;

- Divkalniņa teritorijā paredzēts saglabāt tradīciju - ziemā šo zonu izmantot bērnu aktivitātēm kā slidkalniņu. Lai nodrošinātu bērnu drošību, braucot ar kamanām, dizains nodrošina nelielu uzkalniņu nogāzes galā;

- iestrādāti pasākumi, lai uzlabotu esošos apstākļus ūdensnoteku stāvoklim un liekā ūdens aizvadīšanai;

- pievienotas estrādes pārveides papildus telpiskās vizualizācijas vides kontekstā.

 

Apstiprinātās koncepcijas iedzīvināšana būs saistīta ar finanšu līdzekļu pieejamību. Pirmie darbi nākamajā gadā varētu būt vēsturiskās Iecavas muižas vietas iezīmēšana un putnu mājas projekta izstrāde. Šiem mērķiem plānots piesaistīt Eiropas fondu finansējumu, informē Iecavas novada pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļas vadītāja Ineta Bramane. Koncepcijā paredzēts izveidot dzīvžoga stādījumus vai to kombināciju ar celiņu tīklu, lai iezīmētu muižas ēkas pamatu kontūru. Pēc tam pakāpeniski daļu “istabu” varētu aprīkot ar interaktīviem stendiem, QR kodiem un ierīkot āra apgaismojumu.

 

Kā zināms, Iecavas muižas parks ir veidots vienlaikus ar muižas kompleksa izbūvi laika periodā no 1795. līdz 1800. gadam angļu ainavu parka stilā. Parkam raksturīga liela lapu koku daudzveidība, pārstāvētas daudzas eksotisku koku sugas. Parks vietējā sabiedrībā atzīts kā viena no lielākajām Iecavas vērtībām. 2014. gadā SIA „Koku eksperts” veica parka dendroloģisko inventarizāciju. Eksperti atzinuši, ka parks kopumā ir maz pārveidots, nesabojāts un atzīstams par vienu no izcilākajiem angļu stila parkiem Latvijā. Tā senāko koku vecums ir apmēram 150-200 gadi.

Beata Logina
Iecavas novada pašvaldības administrācijas Komunikācijas nodaļas vadītāja
Lapas informācija atjaunota:    07.12.2021