Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: facebook instagram

Te ir darbs: nekustamo īpašumu speciālista vakance

25.01.2022 0

Bauskas novada pašvaldības iestāde “Iecavas apvienības pārvalde” (reģ. Nr. 90000056376) aicina darbā nekustamo īpašumu speciālistu(-i).

Galvenie amata pienākumi:

- koriģēt, papildināt un nodrošināt aktuālo informāciju nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas lietojumprogrammā par Iecavas pilsētas un pagasta administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamā īpašuma objektiem;

- aktualizēt kadastra karti Iecavas pilsētā un pagastā, sniegt ziņas Valsts zemes dienestam par nepieciešamajām datu izmaiņām;

- piedalīties teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, nodrošināt minēto dokumentu ievietošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā;

- sagatavot un sniegt informāciju fiziskām un juridiskām personām par jautājumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu atļauto izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam;

- konsultēt fiziskas un juridiskas personas par jautājumiem, kas saistīti ar pašvaldības zemes nomas iespējām un kārtību, nekustamo īpašumu sadalīšanu, pašvaldības pirmpirkuma tiesībām, adrešu piešķiršanu adresācijas objektiem u.c., sagatavot ar šiem jautājumiem saistītos dokumentus: lēmumus, izziņas, darba uzdevumus u.c.;

- veikt pašvaldībai piederošo un piekrītošo zemes vienību apsekošanu un robežu ierādīšanu dabā;
- sagatavot un izsniegt dažādus grafiskos materiālus (kartes, skices, shēmas u.tml.)
 

Prasības pretendentam (-ei):

- profesionālā augstākā izglītība kādā no dabaszinātņu vai inženierzinātņu jomām vai amata pienākumu veikšanai atbilstoša 1.līmeņa augstākā izglītība, vai profesionālā vidējā izglītība;
- zināšanas un pieredze zemes ierīcībā tiks uzskatītas par priekšrocību;
- pieredze darbā ar MS Office programmām, vēlama pieredze darbā ar lietojumprogrammām:   ZZ Dats NINO, NOMA, LIETVARIS, kā arī BENTLY MICROSTATION;
- ar darba pienākumu pildīšanu saistīto normatīvo aktu pārzināšana;
- augsta atbildības sajūta un saskarsmes kultūra, precizitāte, spēja organizēt darbu patstāvīgi;

- spēja iedziļināties un izprast dažādas problēmsituācijas, apstrādāt un analizēt liela apjoma un dažādu profilu informāciju;
- B kategorijas autovadītāja apliecība;

- sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas sertifikāts.


Piedāvājam:

  • darba attiecības uz nenoteiktu laiku;
  • mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas 1085 EUR;
  • sociālās garantijas.

 

Motivācijas vēstule ar savu redzējumu par nekustamo īpašumu speciālista darbu Iecavas apvienības pārvaldē, rekomendācijas, dzīves un darba gaitu apraksts (Curriculum Vitae) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas jāiesniedz Iecavas apvienības pārvaldē Skolas ielā 4-40, Iecavā, Bauskas novadā, LV–3913, līdz 2022. gada 14. februārim, nosūtot pa pastu (pasta zīmogs 14.02.2022.) vai uz e-pasta adresi parvalde@iecava.lv.

Sīkāka informācija: pa tālr. 25644393; e-pastā: baiba.leitlante@iecava.lv 

 
Lapas informācija atjaunota:    25.01.2022