Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: facebook instagram

Audrupos diskutē par aktuālajām problēmām

19.09.2022 0

Vietējās pašvaldības pārstāvji ar interesentiem Audrupos tikās 12. septembra vakarā.

Audrupos diskutē par aktuālajām problēmām
FOTO: Beata Logina

Publiskajā atpūtas un rotaļu laukumā bija sapulcējušies iedzīvotāji, kuri vēlējās noskaidrot, kādas ir iespējas atrisināt gadiem ieilgušo kanalizācijas sistēmu sakārtošanas problēmu. Savulaik kanalizācijas tīklu īpašnieks bijis ‘’Iecavnieks’’, bet periodā, kad uzņēmums pārtapis par ‘’Iecavnieks&co’’, piederības dokumenti nav sakārtoti. Likumā ir noteikts, ka pašvaldībai ir jāorganizē iedzīvotājiem kanalizācijas pakalpojumu pieejamība, tāpēc Iecavas apvienības pārvaldes uzdevumā  ir veikta pašreizējās situācijas izpēte, lai speciālisti ieteiktu, kuru metodi sistēmu sakārtošanai izvēlēties. Attiecīgais finanšu pieprasījums projektēšanai un būvniecībai tiks iesniegts 2023.gada budžeta projektā. 

 

Pašvaldība atzinīgi novērtē aktīvo audrupnieku rīcību, iesaistoties problēmas risināšanā, un aicina arī turpmāk ar konkrētiem iesniegumiem par dažādiem problēmjautājumiem nepastarpināti vērsties Iecavas apvienības pārvaldē.

 

Arī autoceļu uzturēšanas jautājumi gadiem ir aktualitāšu topā. Tika pārrunāts, kuros ceļa posmos apaugums jau noņemts un kur tas vēl darāms. Ne tikai Audrupos, bet visā novadā ir daudz tādu vietu, kur iedzīvotāji sastādījuši kokus un krūmus uz sava īpašuma robežas ar koplietošanas autoceļu. Tādējādi autovadītājiem tiek apgrūtināta redzamība un iespējas uz ceļa izmainīties. Pašvaldībai nevajadzētu tērēt līdzekļus šādu bīstamo koku likvidēšanai.

Daudz jautājumu izskanēja par autoceļu atputekļošanu. Klātesošie vaicāja, kāpēc tiek apstrādāti tikai posmi pie dzīvojamajām mājām, bet citur gājējiem un riteņbraucējiem ir ‘’jārij’’ putekļi. Turklāt šovasar cīņa pret putekļiem notikusi, pielietojot sauso, nevis šķidro sāls maisījumu, kā tas bijis iepriekš. Iecavas apvienības pārvaldes vadītājs Normunds Vāvers bija spiests atzīt, ka šogad iepirkumā uzvarējušais komersants ceļu atputekļošanu nav spējis veikt vēlamajā kvalitātē, kā arī laika apstākļi ievērojami apgrūtinājuši ceļu uzturēšanu. Šī pieredze tiks ņemta vērā, organizējot nākamos iepirkumus autoceļu uzturēšanai ziemas un vasaras sezonā. Taču, izvirzot prasības, jāievēro iepirkumu likumā noteiktais, ka uzņēmējud nedrīkst nepamatoti ierobežot.

Iedzīvotāji ar nepacietību gaida pašvaldības autoceļa A-10 asfaltēšanu. Tehniskais projekts ir sagatavots, paredzot ceļa pārbūvi divās kārtās. Tiklīdz būs piesaistīts nepieciešamais finansējums, tiks uzsākta ceļa pārbūve.

 

Pārvaldes darbinieki pastāstīja, kā notiek ielu apgaismojuma uzlabošana pilsētā un pagastā un kā turpinās sarunu process ar AS ‘’Latvijas Valsts meži’’ par zemes īpašumu pārņemšanu, lai varētu pabeigt Sila kapsētas iežogošanu.

 

Audrupnieki interesējās par Iecavas apvedceļa projekta virzību un iespējām ieviest kārtību Ķesterkalna izgāztuvē. Tā paredzēta tikai bioloģiskajiem atkritumiem, bet tur tiek izgāzts viss, kas pagadās.

 

Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Mačeks skaidroja, kāds ir progress SIA ‘’Schwenk Latvija’’ iecerei par dolomīta ieguvi derīgo izrakteņu atradnē “Purmales”. Ir gatavs detālplānojums, diemžēl uzņēmums nav panācis saskaņojumu ar visiem pierobežniekiem, un pašvaldība no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas gaida atbildi par procesa tālāko virzību.

 

Pašreiz aktualitāte ir arī zemju atsavināšana Rail Baltica dzelzceļa izbūvei. Saeima konceptuāli ir atbalstījusi Rail Baltica likumprojektu; lai likumprojekts stātos spēkā, tas Saeimai jāatbalsta vēl divos lasījumos. A. Mačeks mudināja ieinteresētās personas, zemju īpašniekus, rūpīgi sekot līdzi notikumu gaitai un savlaicīgi kārtot dokumentus, lai panāktu iespējami izdevīgākos risinājumus atbilstoši tam, kā noteikts normatīvajos aktos.

 

Pašvaldības pārstāvji aicināja audrupniekus būt aktīvākiem un vienoties kādam kopīgam projektam, lai, piesaistot pašvaldības līdzfinansējumu, īstenotu iedzīvotājiem aktuālas iniciatīvas vides uzlabošanas nolūkā, piemēram, labiekārtotu ciematnieku kopīgo atpūtas laukumu. Diemžēl līdz šim iedzīvotāji ir bijuši kūtri savstarpējai sadarbībai un pašvaldības budžetā iezīmētais līdzfinansējums iedzīvotāju grupu iniciatīvām nav pilnībā apgūts.

 

Šonedēļ iedzīvotājus gaidām uz tikšanos Rosmes bibliotēkā – pirmdien, 19. septembrī, un Ziemeļu bibliotēkā – ceturtdien, 22. septembrī. Aicinām iesniegt jautājumus un priekšlikumus 2023. gada budžeta projektam, sūtot tos uz e-pasta adresi normunds.vavers@iecava.lv.

 

 

Beata Logina
Bauskas novada administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    19.09.2022