Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: facebook instagram

Pieteikšanās kārtība valsts atbalstam apkurei Bauskas novadā no 1.oktobra

03.10.2022 0

Pieteikšanos valsts atbalstam siltumenerģijas izmaksu segšanai 2022./2023. gada apkures sezonai Bauskas novadā, iedzīvotājus aicinām sākt no 1.oktobra – elektroniski e-pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv.

Pieteikšanās kārtība valsts atbalstam apkurei Bauskas novadā no 1.oktobra

Iesniegumi tiek pieņemti klātienē iedzīvotājam vēršoties pēc deklarētās dzīves vai īpašuma atrašanās vietas:

Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros:

 • Bauska - Uzvaras iela 1, Bauska (63963977)
 • Iecava - Skolas iela 4-40, Iecava (63974907)
 • Rundāle - Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts (63962298)
 • Vecumnieki - Rīgas iela 29, Vecumnieki (63976734)
 • Skaistkalne - Skolas iela 1, Skaistkalne (66954918)


Apvienību pārvaldēs:

 • Bauskas - Uzvaras iela 6, Bauska (63960437)

 • Iecavas - Skolas iela 4-40, Iecava (63941301)

 • Rundāles - Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts (66954843)

 • Vecumnieku - Rīgas iela 29, Vecumnieki (63976100)


Pagastu nodaļās:

 

 • Brunavas pagasta nodaļa - „Ērgļi”, Ērgļi, Brunavas pag. (63946158)

 • Ceraukstes pagasta nodaļa - „Tautas nams”, Ceraukste, Ceraukstes pag. (63900813)

 • Codes pagasta nodaļa - Lielā iela 2, Code, Codes pag. (63925402)

 • Dāviņu pagasta nodaļa - Raiņa iela 1, Dāviņu pag. (63946819)

 • Gailīšu pagasta nodaļa - Bauskas iela 2, Uzvara, Gailīšu pag. (63921948)

 • Īslīces pagasta nodaļa - "Rītausmas", Īslīces pag. (63923562)

 • Mežotnes pagasta nodaļa - Pils iela 8, Mežotne, Mežotnes pag. (63928967)

 • Vecsaules pagasta nodaļa - „Pagastmāja”, Vecsaule, Vecsaules pag. (63945347)

 • Svitenes pagasta nodaļa – "Gaismas", Svitene, Svitenes pag (63926332)

 • Viesturu pagasta nodaļa – Bērsteles iela 4, Bērstele, Viesturu pag (63962126)

 • Bārbeles pagasta nodaļa - Bauskas iela 2, Bārbele, Bārbeles pag. (63946936)

 • Kurmenes pagasta nodaļa - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag. (65152693)

 • Skaistkalnes pagasta nodaļa - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag. (63933177)

 • Stelpes pagasta nodaļa - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag. (63945108)

 • Valles pagasta nodaļa - "Dzirnas", Valle, Valles pag. (65152893)


Bauskas novada bibliotēkās iedzīvotājiem sniegs atbalstu pieteikuma iesniegšanai elektroniski e-pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv

Vēršam uzmanību par atbalsta periodu un pieteikuma noformēšanai nepieciešamajiem dokumentiem:


1. Ja apkurei izmanto malku, kurai NAV maksājuma apliecinoša dokumenta, pieteikums kompensācijas saņemšanai pašvaldībā ir jāiesniedz līdz 2022. gada 30. novembrim.
 

Pieteikuma noformēšanai nepieciešams:

 • Mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments (zemesgrāmatā nostiprinātas īpašumtiesības; īres līgums; Valsts zemes dienesta izsniegta izziņa par dzīvokļa īpašuma tiesībām; mantojuma apliecība; nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja rēķins; elektroenerģijas rēķins vai līgums; cits).


Atbalsta veids: 60 EUR pabalsts (ja malka iegādāta līdz šā gada 31. augustam un nav maksājumu apliecinošs dokuments).

Iesniegumā jāietver pašapliecinājums par malkas apkures esību mājoklī.
 

​2. Ja apkurei izmanto granulas vai koksnes briketes, vai malku, tad pieteikums iesniedzams līdz 2023. gada 30. aprīlim.


Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim – lai saņemtu atbalstu, čeka vai cita maksājumu apliecinoša dokumenta datumam ir jābūt šajā periodā.

Pieteikuma noformēšanai nepieciešamie dokumenti:

 • Mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments (zemesgrāmatā nostiprinātas īpašumtiesības; īres līgums; Valsts zemes dienesta izsniegta izziņa par dzīvokļa īpašuma tiesībām; mantojuma apliecība; nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja rēķins; elektroenerģijas rēķins vai līgums; cits).;
 • Maksājumu apliecinošs dokuments par koksnes granulu, koksnes brikešu vai malkas iegādi vienam mājoklim.


Atbalsta veids mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto granulas vai koksnes briketes


Kompensēs 50% no izmaksām, kas pārsniedz 300 EUR/tonnu, bet ne vairāk kā 100 EUR/tonnu (maksimālais atbalsta apjoms 1 mājsaimniecībai – 10 tonnas)


Iesniegumā jāietver pašapliecinājums par koksnes granulu vai koksnes brikešu apkures esību mājoklī.


Atbalsta veids mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto malku


Kompensēs 50% no iegādes cenas, kas pārsniegs 40 EUR/ber.m3, bet ne vairāk par 15 EUR/ber.m3 (maksimālais atbalsta apjoms 1 mājsaimniecībai – 35 ber.m3).


Iesniegumā jāietver pašapliecinājums par malkas apkures esību mājoklī.
 

3. Ja apkuri nodrošina centralizētā siltumapgāde, tad atbalstu piemēros automātiski rēķinos. Atbalsta periods līdz 2023. gada 30. aprīlim.


Atbalsta veids:

Kompensēs 50% no cenas, kas pārsniedz 68 EUR/MWh.

 


4. Ja apkurei izmanto elektroenerģiju, tad pieteikuma noformēšanas termiņš ir no šā gada 30. novembra līdz 2023. gada 30. aprīlim.
 

Iesniegumu par atbalstu mājsaimniecībai iesniedz laikposmā no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam.
 

Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim – lai saņemtu atbalstu, rēķina par elektroenerģiju maksājuma datumam ir jābūt periodā no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam. Pieteikumu par atbalstu mājsaimniecībai iesniedz laikposmā no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam.


Pieteikuma noformēšanai nepieciešamie dokumenti:

 • Mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments (zemesgrāmatā nostiprinātas īpašumtiesības; īres līgums; Valsts zemes dienesta izsniegta izziņa par dzīvokļa īpašuma tiesībām; mantojuma apliecība; nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja rēķins; elektroenerģijas rēķins vai līgums; cits);
 • Rēķins par elektroenerģiju *


Mājsaimniecībai, kura mājokli apkurina, izmantojot elektroenerģiju, par laikposmu no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim ir tiesības saņemt valsts atbalstu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, elektroenerģijas patēriņam virs 500 kilovatstundām, bet nepārsniedzot 2000 kilovatstundas, 50 procentu apmērā no elektroenerģijas cenas, kas pārsniedz 0,160 EUR par kilovatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa, bet ne vairāk kā 0,100 EUR par kilovatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa.

 

Atbalsta veids:

Kompensēs izmaksas par patēriņu virs 500kWh/mēnesī, bet ne vairāk kā 2000 kWh – 50% no elektroenerģijas cenas, kas pārsniegs 0,160 EUR /kWh, bet ne vairāk kā 0,100 EUR /kWh.


Atbalsts tiek sniegts Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā noteiktajā kārtībā


Plašāka informācija par valsts atbalstu 2022./2023. gada apkures sezonā: https://bit.ly/3r9Vr9p

 

Iesnieguma veidlapas:


Iesniegums energoresursu atbalstam (malka, granulas, briketes)


Iesniegums energoresursu atbalstam (elektroenerģija)


Iesniegums energoresursu atbalstam (malkas apkure, bez pirkuma apliecinājuma dokumenta)


Iesniegums energoresursu atbalstam (daudzdzīvokļu dzīvojamā māja)

Labklājības ministrijas izstrādātās vadlīnijas: ŠEIT.

Vadlīnijas mājsaimniecībām: ŠEIT.

Atbalsts mājokļiem ar malkas apkuri: ŠEIT.

Privātmājas apkure ar granulām (1. piemērs): ŠEIT.

Privātmājas apkure ar granulām (2. piemērs): ŠEIT.

Dzīvokļa apkure ar centrālo siltumenerģiju (1. piemērs): ŠEIT.

Dzīvokļa apkure ar centrālo siltumenerģiju (2. piemērs): ŠEIT.

Atbalsts mazaizsargātajām grupām: ŠEIT.

Valsts atbalsts mājsaimniecībām siltumenerģijas izmaksu segšanai: ŠEIT.

Mājokļa pabalsta pieejamības uzlabošana: ŠEIT.

Lapas informācija atjaunota:    04.10.2022