Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: facebook instagram

Gaida pretendentu pieteikumus ielu un ceļu uzturēšanai ziemas periodā

21.11.2022 0

27. oktobrī Bauskas novada pašvaldība ir izsludinājusi atklātu konkursu iepirkumam “Ceļu, ielu, gājēju celiņu un auto stāvlaukumu uzturēšanas darbi ziemas periodā Iecavas apvienības pārvaldes teritorijā”. Iepirkuma galvenais priekšmets - sniega tīrīšanas pakalpojumi. Pieteikumus pretendenti var iesniegt līdz 29. novembrim.

Iepirkums ir sadalīts četrās daļās, un arī iepirkuma līgumu pasūtītājs slēgs par katru iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi, nosakot kopējo līgumcenu - maksimāli iespējamo summu, ko pasūtītājs var izlietot ceļu un ielu ziemas kopšanai (bez PVN):

  • Ielu un ceļu attīrīšana no sniega un slīdamības samazināšana Iecavas apvienības pārvaldes teritorijā (paredzamā līgumcena 26000 EUR);
  • Ielu, gājēju celiņu un auto stāvlaukumu attīrīšana no sniega un gājēju celiņu slīdamības mazināšana Iecavā (paredzamā līgumcena 78000 EUR);
  • Ielu un ceļu attīrīšana no sniega Audrupos, Rosmē, Zālītē un Zorģos (paredzamā līgumcena 49000 EUR);
  • Ielu un ceļu attīrīšana no sniega Dimzukalnā un Dzimtmisā (paredzamā līgumcena 27000 EUR).

Līguma izpildes laiks: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2024. gada 31. decembrim vai līdz līguma summas pilnai apguvei, atkarībā no tā, kurš no apstākļiem iestājas pirmais.

Iepirkuma dokumenti šeit: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/90612

Diemžēl arī pašlaik Dimzukalnā un Dzimtmisā nav spēkā esoša līguma par šo teritoriju ielu un ceļu attīrīšanu no sniega, tāpēc Iecavas apvienības pārvalde aicina uzņēmējus uz sadarbību, lai turpmāk varētu šo pakalpojumu nodrošināt.  

Bauskas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa
Lapas informācija atjaunota:    21.11.2022