Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: facebook instagram

Lai patīkama staigāšana zem ozolu kuplajiem zariem!

23.11.2022 0

Pirms pašiem Latvijas valsts svētkiem Iecavas pilsēta un iecavnieki, kas ikdienā pārvietojas kājām, saņēma vērtīgu dāvanu – atjaunotu Edvarta Virzas gājēju celiņu. 

Lai patīkama staigāšana zem ozolu kuplajiem zariem!
FOTO: A. Kļaveniece

Pateicoties siltajam un garajam rudenim, visu posmu izdevās atjaunot vēl šogad. Pašlaik gājēji jau var izmantot atjaunoto infrastruktūru, bet objekta nodošanas dokumentācija vēl tiek kārtota.

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” dārzkopības speciāliste Sarmīte Avota atzīst, ka tagad zāliena pļaušanu un gājēju celiņa attīrīšanu no sniega varēs veikt daudz ērtāk un kvalitatīvāk, jo vairs netraucēs bedres un nelīdzenumi, uz celiņa nekrāsies ūdens. Pirmais pārbaudījums ar sniega šķūrēšanu ir veiksmīgi izturēts.


Jau iepriekš vēstīts, ka šis objekts ir līdzfinansēts no Eiropas Savienības līdzekļiem, Iecavas apvienības pārvaldei startējot projektu konkursā šī gada sākumā. Darbi veikti projekta „Edvarta Virzas ielas gājēju celiņa atjaunošana Iecavas pilsētā” (Nr.22-06-AL07-A019.2202-000004) ietvaros un līdzfinansēti no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2.„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. ELFLA līdzfinansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām jeb 45 000 EUR, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums - 54 355,50 EUR.

Projekts tika gatavots, jo iepriekšējais gājēju celiņa segums bija veidots pagājušā gadsimta 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā. Tas bija nekvalitatīvs, jo vairākkārtīgi tika labots, laika gaitā izbūvējot dažādas komunikācijas (sakaru, gāzes, elektrības). Jo īpaši segums tika bojāts ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekta laikā, kad perpendikulāri celiņam tika veidoti pieslēgumi privātīpašumiem. Seguma kvalitāti pasliktināja arī celiņa vienā malā augošo muižas laika ozolu rindas saknes, daudzviet izcilājot klātni, padarot to saplaisājušu, nelīdzenu un viļņotu. Veicot atjaunošanas darbus kopumā 510 metru garumā un 1,80 metru platumā, tika nomainītas betona apmales, izlīdzināta grunts pamatne, atjaunots asfalta segums, veikta komunikāciju iečaulošana, bruģa seguma atjaunošana un aku vāku regulēšana.

Darbus par kopējo līguma summu 99 355,50 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, veica SIA „Ceļinieks 01”. Paldies būvkomersantam par ātru, kvalitatīvu darbu ar augstu darba kultūru! Lai līdzena un patīkama staigāšana!

Ineta Bramane
Attīstības un plānošanas nodaļas vecākā projektu vadītāja
Lapas informācija atjaunota:    23.11.2022