Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: facebook instagram

Atceltas pašvaldību pirmpirkuma tiesības

15.03.2023 0

2023. gada 1. janvārī stājies spēkā “Pašvaldību likums“, kurā vairs nav noteiktas vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesības, līdz ar to pašvaldība šo funkciju vairs nepilda un neizsniedz izziņas par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām.

Pirmpirkuma tiesības pašvaldībai vairs nav jāpiedāvā, izņemot gadījumus, kad pašvaldība ir atsavināmā nekustamā īpašuma kopīpašniece vai arī zemes īpašniece, ja tiek atsavināta būve kā patstāvīgs īpašuma objekts (un otrādi).

Pašvaldībai joprojām ir iespēja atsavināt privātpersonas nekustamo īpašumu saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumu.

Joprojām paliek spēkā likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” paredzēto izziņu izsniegšana darījumos ar zemes īpašumiem (pašvaldības piekrišana nepilsoņiem, ārvalstniekiem), kā arī izziņas izsniegšana par piekrišanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegūšanai.

Lapas informācija atjaunota:    15.03.2023