Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Atbalstot iedzīvotāju iniciatīvu, var paveikt ļoti daudz

29.10.2014 0
Noslēdzies projektu konkursa «Iedzīvotāji veido savu vidi 2014» vērtēšanas posms. Komisija augstu novērtēja visu projektos iesaistīto iedzīvotāju devumu kopīgās dzīves telpas uzlabošanā. Konkursa dalībniekiem, kuri veiksmīgi īstenojuši savu projektu, valsts svētku pasākumā 17. novembrī Iecavas kultūras namā tiks pasniegti sertifikāti «Sabiedrība ar dvēseli». Plānots, ka projektu konkurss tiks izsludināts arī nākamgad. Varbūt pozitīvie stāsti rosinās piedalīties arī Tevi? 

Trešdien, 15. oktobrī, projektu konkursa «Iedzīvotāji veido savu vidi 2014» vērtēšanas komisijas locekļi - domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis, iekšējā auditore Ina Eiduka, dārzkopības speciāliste Sarmīte Avota un sabiedrības pārstāve Skaidrīte Druviņa, kā arī projektu konkursa koordinatore Inese Bramane devās novērtēt projektus, kuriem pašvaldība pavasarī piešķīra līdzfinansējumu.

Savu braucienu komisija iesāka ar Zālītes apmeklējumu, kur to sagaidīja Valentīns Bartkevičs. Realizējot projektu, viņa un vēl divu iedzīvotāju kūtiņām tika pievilkts ūdensvads. Iepriekš, lai apgādātu lopiņus ar ūdeni, bija jāstaigā ar smagiem ūdens spaiņiem vairākas reizes dienā. Valtentīns pastāstīja, ka ūdensvads ievilkts 250 metru garumā. Galvenie rakšanas darbi paveikti ar traktoru, bet pie kūtiņām rakšana veikta pašu spēkiem ar lāpstu.  Visās trijās kūtiņās ierīkoti arī ūdens skaitītāji. Klientu skaitu turpmāk būs iespējams arī palielināt, jo ūdensvads ir pievilkts, atliks tikai izveidot jaunu pieslēgumu. Projekta dalībnieki ir gandarīti par paveikto, jo tas atvieglo iedzīvotāju ikdienas darbus.

Nākamais pieturas punkts - «Drostalu» zirgu aploks, kur komisiju sagaidīja ne tikai sporta kluba saimniece Linda Arāja, bet arī trīs zirgi un šī gada maijā dzimušais kumeliņš. Iepriekš aploku apjoza žogs ar elektrisko impulsu, tāpēc cilvēkiem tuvošanās aplokam un dzīvnieku aizskaršana varēja būt bīstama. Projekta gaitā vecais aploks tika demontēts un tā vietā uzbūvēts jauns koka aploks, lai interesenti bez apdraudējuma var aplūkot dzīvniekus. «Mūsu sporta kluba dalībnieki ir tik atsaucīgi, ka ar darbaspēku problēmu nebija. Pavasarī rīkojām divas talkas, lai attīrītu no krūmiem aploka perimetru, tīrītu grāvi un demontētu elektrisko ganu. Maijā iesējām zirgiem speciāli piemeklētu zālāju ar lucernas un āboliņa piemaisījumu, bet vasarā uzbūvējām pašu aploku,» par projekta realizāciju pastāstīja Linda.  

 

 Pirms projekta realizācijas...  ...un pēc.

 

Vasarā savu projektu realizēja arī «Zorģu radošā kopa», noorganizējot bērniem četras radošuma pilnas dienas. Pie bērniem viesojās aktrise Māra Mennika, strādāja psiholoģe, visi spēlēja saliedēšanās spēles, veidoja papīra putnus un mācījās dzejoļus, iejūtoties aktieru lomā, apgleznoja stiklu, veidoja kolāžas un arī izkustējās sportiskā garā. Radošo dienu noslēgums tika svinēts atrakciju parkā «Labirinti» ar bērnu darināto mākslas darbu izstādi, vietējo jauniešu muzicēšanu un vecāku līdzdalību.  Projekta vadītāja Zorģu bibliotekāre Aina Ezergaile teic, ka viss izdevies lieliski, bērni ir paplašinājuši redzesloku, apguvuši jaunas prasmes, izkopuši radošās spējas. Vienīgi, lai atvieglotu turpmāko projektu norisi, esot jāielāgo divas lietas: jāsašaurina bērnu vecuma amplitūda, jo intereses dažādos vecumos atšķiras, kā arī jāpārdomā ēdināšanas jautājumi, jo bērni daudz ko neēd un «ir žēl izmest ārā dzīvu naudu». Radošajās dienās piedalījās 22 bērni vecumā no sešiem līdz 16 gadiem.

Arī Rosmes iedzīvotāji neapstājas pie sasniegtā - šogad ciema 9. mājas iedzīvotāji iekšpagalmu un piebraucamo ceļu nobēra ar šķembām. Agrāk dubļu klātais pagalms tagad pārvērties līdz nepazīšanai un iedzīvotājiem vairs nav jālaipo starp dubļu peļķēm. «Agrāk bez gumijas zābakiem iziet caur pagalmu nebija iespējams,» sacīja mājas iedzīvotājs un viens no projekta realizētājiem Anatolijs Saveļjevs. Mājas iedzīvotāji pārsvarā ir pensionāri, un šķembu līdzināšana nav bijis viegls darbs, taču rezultāts tagad priecē visus.    

 

  Pirms projekta realizācijas..  ...un pēc.

 

Brauciena noslēgumā komisija viesojās Sila ielā, kur 12. un 14. mājas iedzīvotāji šogad parūpējušies par apkārtnes bērnu aktīvu atpūtu, ierīkojot masīvkoka rotaļu iekārtas ar šūpolēm, kāpelēšanas sienu un slīdkalniņu, soliņus, smilšu kasti un futbola laukumu. Pirms iesaistīšanās projektā izzināts bērnu viedoklis, kādas ierīces viņi vēlas. Gan mājas iedzīvotāji, gan arī paši bērni aktīvi iesaistījušies laukuma elementu montāžas darbos. «Tagad vecākiem nav bērni pa pagalmiem jāmeklē, viņi visi ir šeit. Nāk ne tikai apkārtējo māju bērni, bet arī no Ozolu un Baldones ielas,» pastāstīja projekta koordinatore Jurina Leite. 

 

  Pirms projekta realizācijas..  ...un pēc.

 

Otrdien, 28. oktobrī, ar viesošanos Zorģos noslēdzās pašvaldības izsludinātā konkursa «Iedzīvotāji veido savu vidi» vērtēšanas komisijas vizītes pie visiem septiņiem projektu realizētājiem.

Aizvadītā gada projektu konkursa laureāti - komanda «Zorģu aktīvisti» - šoreiz realizēja ieceri paplašināt bērnu brīvā laika pavadīšanas iespējas. Darba grupas vadītājs Mārtiņš Dravnieks komisijai demonstrēja rotaļu ierīci ar slīdkalniņu, alpīnisma sienu un šūpolēm, kas izvietota līdzās jau iepriekšējos gados izveidotajam volejbola laukumam un atpūtas zonai. Projekta kopējās izmaksas bija 1000 eiro, no kuriem 850 eiro pašvaldības finansējums, bet 150 eiro - pašu ieguldījums.

Projektus līdzfinansēja Iecavas novada dome, kopumā visiem projektiem piešķirot 5304,52 eiro. Iedzīvotāji savu ieceru īstenošanai nodrošināja līdzfinansējumu 1448,76 eiro apmērā. Komisija augstu novērtēja visu projektos iesaistīto iedzīvotāju devumu kopīgās dzīves telpas uzlabošanā. Konkursa dalībniekiem, kuri veiksmīgi īstenojuši savu projektu, valsts svētku pasākumā 17. novembrī Iecavas kultūras namā tiks pasniegti sertifikāti «Sabiedrība ar dvēseli». Plānots, ka projektu konkurss tiks izsludināts arī nākamgad.

Anta Kļaveniece
Lapas informācija atjaunota:    11.12.2014
TWITTER
Iecavas novads
03 jūn
Katra mācību gada beigās pašvaldība sveic izglītības jomas laureātus. Šogad, valstī spēkā esošo ierobežojumu dēļ, s… https://t.co/kyiMUHIPWv