Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss instagram

Ieguvēji – gan iedzīvotāji, gan pašvaldības uzņēmumi

27.02.2015 0

Februāra beigās noslēgsies projekta «Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai» īstenošana, kurā piedalījās kopumā 16 partneri no Zemgales un Kurzemes reģioniem Latvijā, kā arī no Lietuvas.

Ieguvēji – gan iedzīvotāji, gan pašvaldības uzņēmumi

Projekts tiek īstenots Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2007.-2013.gadam, un tā mērķis – izmantojot informāciju un komunikāciju tehnoloģijas, uzlabot iedzīvotājiem sniegtos komunālos pakalpojumus.  

Projekta ietvaros ir uzstādīts attālinātās skaitītāju datu nolasīšanas aprīkojums 69 sabiedriskajās un daudzdzīvokļu ēkās, kas ir SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» (DzKS) un SIA «Iecavas siltums» apkalpes zonā Iecavā, Zālītē un Zorģos.

Stāsta DzKS valdes loceklis Jānis Feldmanis: «Projekta rezultātā ierīkotā sistēma ļaus ne tikai vienlaikus nolasīt visus ūdensievades skaitītāju rādījumus, bet arī veikt ūdens patēriņa ikdienas kontroli un monitoringu, kā arī operatīvi konstatēt avārijas ūdensapgādes sistēmā. Projekta ietvaros daudzdzīvokļu ēkas Edvarta Virzas ielā 23 visi dzīvokļi ir aprīkoti ar nepieciešamajām ierīcēm, lai konstatētu ēkas kopējā ūdensievades skaitītāja rādījumu un individuāli dzīvokļos patērētā ūdens apjoma reālo starpību. Šis ēkas datu monitorings būs labs pamatojums turpmākajām aktivitātēm, lai arī pārējo daudzdzīvokļu ēku dzīvokļos tiktu sakārtota šāda veida ūdens patēriņa uzskaites sistēma. Prieks, ka jau tagad vairāki dzīvokļu īpašnieki interesējas par šāda aprīkojuma uzstādīšanu savā dzīvoklī. Arī renovējamās ēkas Dārza ielā 4 iedzīvotāji ir izrādījuši interesi un pašlaik veic organizatoriskos darbus, lai pievienotos šai sistēmai.  Tas ir labs risinājums tiem iedzīvotājiem, kuri bieži uzturas ārzemēs vai arī citu iemeslu dēļ nevar iesniegt ūdens patēriņa datus uzņēmuma noteiktajā laikā.  Izmaksas vienam dzīvoklim, kurā ir divi skaitītāji (aukstā un karstā ūdens), ir aptuveni 40 eiro.»  Interesentiem jāvēršas DzKS pie Jāņa Feldmaņa.

Arī SIA «Iecavas siltums» inženieris Guntars Balodis novērtē projekta gaitā veiktos uzlabojumus, kas atvieglos un optimizēs pašvaldības kapitālsabiedrības ikdienas darbu: «Visi uzņēmuma apkalpes zonā esošie objekti ir aprīkoti ar attālinātās datu nolasīšanas un siltummezglu regulēšanas aprīkojumu. Katrā siltummezglā nolasījumi tiks veikti no vairākām mērierīcēm - diviem ūdens skaitītājiem un siltuma skaitītāja, kā arī tiks nodrošināta siltummezgla attālinātas regulēšanas iespēja. Papildus jau esam pieslēguši arī gāzes skaitītājus, kas, savukārt, ļaus plānot un realizēt energoefektīvu siltumenerģijas ražošanu. Īstenojot projektu, būs iespējas precīzi noteikt siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales posmos. Tuvākajā nākotnē risināsim jautājumu, lai attālināti iegūtos datus varētu integrēt grāmatvedības programmā, kas paātrinās un atvieglos datu apstrādi un rēķinu sagatavošanu klientiem.»

Attālinātās datu nolasīšanas iekārtu un nepieciešamo skaitītāju piegādi un uzstādīšanu veica iepirkuma uzvarētājs SIA «Teliko».

Projekta kopējā summa Iecavas novadam ir 17 500 eiro, no kuras 85% - ERAF finansējums, 5% - valsts finansējums un 10% - pašvaldības finansējums.

Informācija pieejama arī mājaslapā: www.latlit.eu

Ineta Bramane
Attīstības nodaļas vadītāja
Lapas informācija atjaunota:    12.06.2015
TWITTER
Iecavas novads
14 nov
Vakara iesākumā notiks konkursa «Iecavas novada uzņēmēju gada balva» uzvarētāju apbalvošanas ceremonija. Atšķirībā… https://t.co/tnH78ne55P